top of page

Prípravy na slávnostné Te Deum na Katolíckej univerzite vrcholia

Ružomberok 30.6.2020. V stredu 1. júla 2020 sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU) uskutoční slávnostné ukončenie akademického roka 2019/2020 spojené so spomienkovou slávnosťou pri príležitosti 20. výročia založenia Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Katolícka univerzita v Ružomberku


Program začne 9:30 hod. slávnostnou sv. omšou – Te Deum v Kostole sv. Rodiny v Ružomberku – Rybárpoli. Po jej skončení prebehne o 11:00 hod. slávnostné udeľovanie titulu „doctor honoris causa“ Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefanovi Kassayovi, DrSc. a čestného titulu „profesor emeritus“ prof. Ing. Eduardovi Bublincovi, CSc. v Aule sv. Jána Pavla II.

Kostol sv. Rodiny v Ružomberku - Rybárpoli

Spomienková slávnosť sa o 12.00 hod. presunie do priestorov Univerzitnej knižnice KU, kde sa uskutoční krátka spomienka pri bustách spoluzakladateľov Katolíckej univerzity v Ružomberku Mons. Rudolfa Baláža a Mons. prof. ThDr. Františka Tondru a následne v interiéri knižnice otvorenie Kabinetu dejín Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Busty zakladateľov Katolíckej univerzity v Ružomberku - Mons. Rudolf Baláž a Mons. prof. ThDr. František Tondra


Multimediálny portál www.kassay.eu pripraví zo slávnostného Te Deum 2020 na Katolíckej univerzite v Ružomberku strihový dokumentárny film.


Comments


bottom of page