top of page

Príhovory profesora Štefana Kassaya: Strojársky veľtrh v Brne je inšpiráciou nového myslenia

Brno 6.10.2022.


bottom of page