top of page

Príhovory profesora Štefana Kassaya: Čas plynie, žiadna sila ho nezastaví

Pezinok 4.1.2022.


bottom of page