top of page

Príhovory profesora Štefana Kassaya

Pezinok 11.7.2024. Vydavateľstvo Professor, s.r.o. dnes vydalo svoju piatu publikáciu, súbor príhovorov profesora Štefana Kassaya. Ide o knižné vydanie rovnomennej relácie, ktorá už tretím rokom komentuje aktuálne dianie v našej spoločnosti, poukazuje na jej problémy a hľadá riešenia nielen formou filozofických úvah, ale častokrát pramení z dlhoročných skúseností a rozhľadenosti autora.

„Vyše štyridsať príhovorov autora knižky, ktorými cestou svojej webovej stránky oslovil v ostatných rokoch verejnosť vzniklo v prevažnej miere potom, ako zavŕšil osem decénií svojho života. Bol to príbeh úspešného podnikateľa, výskumníka a publicistu. Po ukončení podnikateľskej aktivity presedlal do sféry vzdelávania, ktoré realizuje cestou svojej novej spoločnosti INTERCEDU“, píše v úvodníku profesor Štefan Luby.

Nie je preto prekvapením, že takmer polovica z príbehov zo širšieho spektra zvolených tém patrí do sféry edukácie. Vo vzdelávaní hľadá autor „krásno“ a považuje ho za životnú až celoživotnú náplň človeka súčasnej spoločnosti. Nešetrí však ani kritikou na adresu nášho školstva. Nie je to kritika in extenso, ale selekcia tých jeho segmentov, ktoré produkujú absolventov ako nepredajný tovar, vyzbrojený síce diplomom, súcim však najmä na to, aby boli priaznivejšie zaradení pri vykonávaní prác, na ktoré nie sú vyškolení. Môže za to aj programové upozadenie náročných predmetov ako matematika alebo fyzika, čím sa potlačila náročnosť štúdia vo všeobecnosti. Tento problém nie je nový, ale jeho expozícia človekom, ktorý roky viedol veľký podnik a udržal ho v slovenských rukách má patričný impakt. Nejeden podnikateľ poukazuje dnes na to, že si musí svojich pracovníkov „doškoľovať“ sám, suplujúc tak rolu štátu či súkromných škôl.

Celkovo možno konštatovať, že publikácia prof. Kassaya pokrýva najmä tematický trojuholník vzdelávanie – fenomén času – zmysel života. (Slovná väzba diktát času zdobí chrbty knižnej trilógie jeho rozhovorov s poprednými domácimi i zahraničnými osobnosťami, ktorá vyšla v ostatných rokoch.) Hospodárenie s časom je základný atribút konania každého všestranne vyťaženého manažéra. Dovolím si v tejto súvislosti zacitovať jeho sentenciu: „Zrátajme si niekedy, koľko času venujeme posudzovaniu druhých ľudí, ich vlastností a skutkov. A odtiaľ je len krok k šíreniu závisti až nevraživosti.“

Budúcnosť sa v knihe pertraktuje z hľadiska pokračujúcej globalizácie, ktorá sa však s človekom vlečie minimálne od čias vzniku západoeurópskych hanzových miest. Rast veľkých štruktúr s veľkým kondenzačným povrchom je fyzikálnou zákonitosťou a návod, ako sa s týmto problémom vysporiadať v ekonómii ponúka laureát Nobelovej ceny s koreňmi na Slovensku J. Stiglitz, ktorý hovorí: trhy treba krotiť a mierniť, aby sa zabezpečilo, že budú fungovať v prospech väčšiny občanov. A to sa musí robiť opakovane. Tak sa pestuje aj podnikateľské prostredie, v ktorom panuje sociálny zmier, ako nám to autor vo vlastnom mega-experimente demonštroval.

Medzi príhovormi nájdeme aj ďalšie témy – novoročné zamyslenia s posolstvom hľadania a nachádzania dobra, zopár profilov autorových priateľov, jeho reflexie informatického hnutia, kde dnes kulminuje digitalizácia či umelá inteligencia, internet a i. Význam sociálnych médií i osobných stránok popredných osobností, ktoré by dokázali korigovať spoločenské excesy, je nesporný. Pritom práve stránka Štefana Kassaya je vskutku profesionálna. Poslednou témou o ktorej sa ešte zmienim je úspech, jeho definícia (ktorá v exaktnom ponímaní podľa autora neexistuje) a jeho vonkajšie prejavy. Z príhovorov je zrejmé, že táto lákavá chiméra, ak je dosiahnutá životom bez záväzkov, rodinného zakotvenia a šírenia pozitívnych vízií a spoločenskej harmónie nie je to, o čo nám má ísť.

Profesor Štefan Kassay je plodný autor, ktorý dosiaľ vydal vyše šesťdesiat knižných zväzkov. Išlo vo všeobecnosti o veľkoformátové diela. Predloženými príhovormi ukazuje, že nie sú mu cudzie ani malé knihy krátkych príbehov, kde čitateľ na jednej – dvoch stranách nájde expozíciu, rozbor i záverečnú pointu, príp. aspoň dilemu, ktorá ho núti zamyslieť sa, ako by sám postupoval. A to je azda ešte výchovnejšie, ako vytyčovanie detailných životných trás.

Comments


bottom of page