top of page

Príhovor profesora Štefana Kassaya: Kam sa len ten svet uberá?

Pezinok 24.3.2021. Nie sú nám neznáme časy, keď sa človek správal, akoby bol jediným pánom na svete. Úvah a pochybností o človeku a svete je neúrekom. Ale zamyslime sa nad tým, čo sa deje okolo nás. Čo sme si v mnohom, príčinou samou našou vlastnou, pripravili. Chyby začíname zvádzať na iných, často bez kúštika zdravej sebareflexie. Môj pohľad na vývoj celkom nedávno v jednom z mojich príspevkov na webovej stránke som označil ako živé „perpetum mobile“, čo ale až výrazne poznamenali aj kruté udalosti ešte súčasného života.

Katastrofálnosť vývoja v dôsledku epidémie Coronavirus – 19


Nikto dnes zodpovedne nepotvrdí, že neexistuje možno i mnohých ďalších, po sebe nasledujúcich a radovému občanovi neznámych rôznych modifikácií, ktoré môžu priniesť ľudstvu ďalšie ohrozenia, ak sa nespamätá z jej možných dôsledkov a nenájde spôsob, ktorým by sa ubránilo šíreniu a rastu nepriaznivo sa vyvíjajúcej štatistiky počtu mŕtvych.Prežiť a žiť plnohodnotne!


Človek vo svojom jadre aj pri najväčších pohromách túži za tým, aby ešte nejaký čas na tejto zemi zotrval, aby nebol koniec všetkým jeho túžbam, aby sa pozviechal a čo najskôr nanovo sa usiloval o zapojenie sa do reálneho života vo svete, ktorý hodnotný život aj v blízkej budúcnosti ešte umožňuje.Kam sa svet tak veľmi ponáhľa?


Nie tak dávno som písal o tom, ako sa svet zrýchľuje a prináša v modernom a súťaživom prostredí nielen potrebné, ale aj „zbytočné“ produkty slúžiace iba šíreniu vlastného ega a vyvyšovania sa oproti iným ľuďom, ktorí vedú usporiadaný život, ktorí dobre vychovávajú svoje deti. Starajú sa o rodinu, majú svojich priateľov a tiež nasledovníkov a hlavne žijú celkove bez nežiaducich hádok a neprístojností. Viackrát som sa opytoval sám seba, ale aj iných prečo mnohí strácajú svoje ideály a vieru v ľudské i spoločenské dobro? Večná dilema je naporúdzi vlastne každý deň. ...len nech mi nič neutečie, len nech na nič nezabudnem!... paradoxne, napriek tomu, že okolo nás je more techniky, že ovládame mobily, iPady a desiatky každodenne používaných prístrojov a zariadení. Človeka často zastupujú moderné technológie, pomocníkom je informatizácia, digitalizácia, ale aj robotizácia i automatizácia.„Blýska sa na lepšie časy“?


Ako sa dozvedáme zo svetových médií, ale aj domácich zdrojov nie je všetko také jednoduché, ľahko poznateľné. Keďže som pôvodne strojný inžinier, ale aj filozof a humanista a tiež vediem veľký podnik, vítam informácie napríklad o predpoklade možného pracovného priaznivý vývoj v blízkej budúcnosti. Uvedomujem si jedinečnosť a zásluhy tvorcov človeku užitočných moderných technológií a dôležitosť automatizácie, robotizácie, digitalizácie ale aj humanizácie a vplyvu sociálnych vied a nemôžem nevidieť aj potrebu živých kontaktov tak potrebných pre zachovanie duševného zdravia.


Viacerí odborníci sa zhodujú s názorom, že v podnikoch medzi najžiadanejšie pozície budú čoskoro patriť tie, ktoré sa dajú efektívne vykonávať z domu – sem patrí napríklad sektor IT.


Napríklad aj (TASR) 18. marca 2021 v odvolaní sa na spoločnosť Elanor Slovakia, ktorá poskytuje outsourcing mzdových a administratívnych personálnych služieb na Slovensku sa vyjadrila: „Pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené opatrenia prevrátili na ruby pracovné pozície v mnohých firmách.“


Mení sa charakter a potreba niektorých profesií


Ohrození prepúšťaním sú najmä ľudia pracujúci na administratívnych pozíciách, naopak, žiadanejšími budú všetky profesie, ktoré sa dajú efektívne vykonávať z domu. Podľa citovaného country manažéra spoločnosti pandémia podporila digitalizáciu a zefektívňovanie vo firmách. „Po roku bez zmeny zamestnávatelia zisťujú, že sa dá fungovať v niektorých prípadoch aj vzdialene, nie sú potrebné niektoré pracovné pozície.“ Aj na základe iných ohlasov usudzujem, že podniky najviac zasiahnu administratívne pozície, ako sú office manažéri, personál na recepcii či rôzni referenti. V správe tlačového orgánu sa ďalej uvádza, že: „Medzi najohrozenejšie budú patriť aj pozície mzdového účtovníka, finančného účtovníka, správcu vozidlového parku, marketingového pracovníka či pracovníkov služieb," vymenoval zodpovedný manažér uvedeného podniku, že firmy totiž časom prišli na to, že je rozumnejšie niektoré činnosti „outsourcovať“, teda zveriť ich špecializovaným spoločnostiam. Aj z českých periodík, osobitne časopisu MM Průmyslové spektrum (vedecký časopis) čítam, že pandémia ohrozuje administratívne pozície, pracovný trh sa zmení, rovnako aj obsah vykonávanej práce. To sľubuje aj veľa progresívnych zmien. Tento názor si zaslúži aj ďalšie pokračovania v nádeji na zosynchronizovanie budúcich možností.

Comments


bottom of page