Príhovor profesora Štefana Kassaya – Automatizácia, robotizácia a digitalizácia produkčných procesov

Pezinok 14.6.2021.