top of page

Pohľad na trh práce a vybrané ekonomické ukazovatele pre Slovensko v roku 2022

Pezinok 5.3.2024. V tomto vedeckom článku sa zaoberáme dynamikou trhu práce a ekonomickými ukazovateľmi v Slovenskej republike v roku 2022. Ekonomické údaje a podklady vychádzajúce zo správy OECD SOPEMI 2023 pre Slovensko, ktorú sme prezentovali v októbri 2023 v Paríži, sa týkajú mnohých ukazovateľov obsiahnutých v týchto databázach a dávame ich do súvislosti s celkovou ekonomickou výkonnosťou. Analýza vychádza z oficiálnych údajov a poskytuje pohľad na ekonomickú výkonnosť krajiny a vývoj zamestnanosti a vytvára predpoklady pre ďalšie analýzy.V roku 2022 zohráva trh práce Slovenskej republiky kľúčovú úlohu v jej hospodárskom rozvoji. Cieľom tohto článku je poskytnúť komplexnú analýzu kľúčových ukazovateľov trhu práce a ekonomiky v roku 2022. Použitá metodika a zdroje údajov sú podrobne opísané nižšie. Analýza vychádza z oficiálnych údajov a poskytuje pohľad na ekonomickú výkonnosť krajiny a vývoj zamestnanosti. Faktory, ktoré mali podstatný vplyv na slovenskú ekonomiku a trh práce v roku 2022, boli neekonomického charakteru - začiatok pandémie COVID ešte v roku 2020 a začiatok rusko-ukrajinského konfliktu v roku 2022. Pandémia COVID priniesla Slovensku nový rozsah vo využívaní home-office typu práce, ako aj nový prístup ku skráteným pracovným úväzkom (t. j. Kurzarbeit) so skráteným pracovným časom zamestnanca, hoci aj so zníženou mzdou.Comments


bottom of page