top of page

Podnikateľ v kontexte nebezpečenstva straty súdnosti a zmyslu podnikania

Pezinok 7.7.2020. Profesora Štefana Kassaya sme zastihli v jeho pracovni. Aj pár dní po slávnostných udalostiach v Ružomberku opäť pracuje a tak sme sa ho spýtali, čo pociťuje a čím ho zaväzuje titul „doctor honoris causa“.

„Pocity sú to príjemné o to viac, že Katolícka univerzita je už dvadsať rokov vedecká ustanovizeň s pridanou hodnotou, ktorá dnes absentuje. Uvediem vám príklad, keď som istej novinárke v roku 1992 tvrdil, že podnikanie pre budúcnosť vidím v dodržiavaní etických princípov, vysmiala sa mi. Prešlo viac ako štvrťstoročie a korporácia, v ktorej po celé to obdobie pôsobím vo vrcholovej pozícii, bola pri príležitosti udeľovania veľkej ceny Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (2016) vyhlásená za spoločnosť rastúcu na poctivosti a etickom správaní sa v každom ohľade.

Naďalej prízvukujem, že podnik by nemal slúžiť iba na zvyšovanie komfortu či bohatstva jednotlivcov, dokonca ani vlastníkov či vrcholového manažmentu, ale hlavne celému podniku, všetkým zamestnancom, aby mali z dosiahnutých výsledkov radosť, aby mali zaručenú vyššiu kultúru práce a zabezpečenie aj ich vlastných záujmov a potrieb, aby sa nemuseli báť, že zostanú na ulici bez opatery. Preto podnik predstavuje korporačné snaženie sa a v zmysle korporatívnej kooperácie by sa mali prejavovať aj výnosy a profit pre každého zaangažovaného člena korporácie. Vďaka tomuto presvedčeniu sa podnik lokálneho významu stal nadnárodnou korporáciou naďalej napredujúcou v modernizácii a šírení dobrého mena Slovenska. Práve Katolícka univerzita obohacuje študentov aj o rozmer duchovna a ak by som to videl očami podnikateľa, tak aj vnáša slušnosť do podnikania, formuje charakter iným spôsobom, pokračuje v opise profesor Kassay. „Vždy som hlásal, že je dôležitá aj slušnosť v podnikaní, kolektív spolupracovníkov z univerzity ma presvedčil, že pred tromi rokmi započatá spolupráca už dnes priniesla svoje ovocie a čestný doktorát je zároveň záväzkom, aby som pokračoval ďalej a rozbehnuté dielo dokončil. A nielen dokončil. Rozvinul aj do novej podoby, na ktorej v súčasnosti s mojim tímom pracujem,“ zdôveril sa pán profesor.

Medzičasom profesor zalistuje v novej publikácii a otvára sa pred nami infografiky fialovej farby v dvojjazyčnom prevedení. „Pápež František inšpirovaný otcami púšte, ktorí v prvých storočiach kresťanstva zostavovali katalógy nerestí predstavil zoznam 15 druhov chorôb, ktoré môžu pripomínať podnikateľom nebezpečenstvá straty súdnosti a zmyslu podnikania. Sú to závažné narušenia duševného zdravia, ktoré zásadným spôsobom môžu destabilizovať podnikateľské prostredie a môžu priviesť nielen degradáciu osobnosti, ale aj bankrot osobný, či dokonca bankrot podniku, ktorý po mnohé roky podnikateľ budoval“, opisuje kontext nebezpečenstva straty súdnosti a zmyslu podnikania profesor Štefan Kassay.


Publikáciu Bližšie k životu si budete môcť zakúpiť alebo prejanať v elektronickej podobe na multimediálnom portáli www.kassaybooks.com už začiatkom druhého týždňa mesiaca júl.

Commenti


bottom of page