top of page

Po pandémii môže byť lepšie, keď... 126. zhromaždenie Neformálneho ekonomického fóra

Bratislava 25.6.2020. Slávnostné otvorenie zhromaždenia Nezávislého ekonomického fóra, priam symbolicky na pravé poludnie započalo úvodným slovom Dr. Petra Kasalovského zakladajúceho člena a predstaviteľa Združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub.

Auditórium 126. zhromaždenia NEF v Pálffyho paláci v Bratislave dňa 25.6.2020


Prvú tému „Sto dní bez štyroch od vymenovania vlády SR I. Matoviča“ po základných in formáciách a názorovej platforme s relevantným okolím rozviedol Dr. Peter Kasalovský. Vystúpil Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., priblížil k akým výzvam smeruje slovenské zdravotníctvo.

Na fotografii vpravo Dr. Peter Kasalovský, zakladajúci člen a predstaviteľ Združenie Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub


Toľko konfrontovaná téma zdravotníctva rozprúdila diskusiu aj s ďalšími odborníkmi akými sú: riaditeľ CINRE MUDr. Ivan Vulev, PhD., zakladateľská osobnosť gerontopsychiatrie MUDr. Elena Žigová.

MUDr. Ivan Vulev, PhD.

MUDr. Elena Žigová, zakladateľská osobnosť gerontopsychiatrie

Ing. Ladislav Vaškovič, CSc.


Prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., riaditeľ Ekonomického ústavu SAV, prezentoval zo svojho zorného uhla pandémiu nového koronavírusu a jej vplyv na ekonomiku štátov eurozóny a osobitne Slovenska.

Prof. Ing. Juraj Sipko, PhD.


V druhej časti diskusii so svojimi príspevkami vystúpili: generálny riaditeľ Považskej cementárne a vynikajúca osobnosť slovenskej spoločnosti, nominovaný na Nobelovú cenu za mier za rok 2020 Ing. Anton Barcík, nestor ekonomickej vedy prof. Ing. Mgr. Jaroslav Husár, CSc., ďalej podnikateľské osobnosti Ing. Peter HrinkoIng. Ladislav Vaškovič, CSc. V tejto časti programu dostali priestor aj názory na témy: „NBS a banky a ich poslanie v hospodárskej, resp. civilizačnej kríze“.


V tretej časti sa prítomným prihovoril Dr. h.c. prof. Ing. PhDr. Štefan Kassay, DrSc. na tému: „Po pandémii môže byť lepšie, keď...“ Príspevok prítomným z vedecko-praktického hľadiska priblížil skutočný stav reálnej ekonomiky Slovenska z prostredia podniku svetovej triedy, I.D.C. Holding, a.s. Predstavil niekoľko grafoch zachytávajúcich ekonomické parametre počas obdobia vyše dvadsiatych rokov a s predikciou na najbližšie obdobie.

Profesor Štefan Kassay počas prednášky na tému „Po pandémii môže byť lepšie, keď...“

Ing. Anton Barcík, generálny riaditeľ Považskej cementárne, nominovaný na Nobelovú cenu za mier za rok 2020

Ing. Peter Hrinko


„Po piatich rokoch sa na pôde združenia otvorila „reprízove“ otázka zvolania národnej a následne celosvetovej konferencie o bezpečnosti a mieri. Vývoj sveta v období 2014 - 2020 potvrdil jednoznačne, že je najvyšší čas, ak už nie je po ňom, že Svet a my v ňom potrebujeme tak ako v 80-tych rokoch minulého storočia naštartovať ozajstný mierový proces a cieľavedomé až nekompromisné rozvíjanie života vo všetkých častiach sveta. Pred piatimi rokmi najvyšší predstavitelia SR negovali tento podnet a lídri veľmocí a pápež František ho prešli mlčaním. Nič však nenasvedčuje, že by bola dnes vôľa počúvať takýto podnet, pričom zahraničie si už zvyklo na to, že o tom, čo a ako bude vo svete a v jeho regiónoch rozhodujú veľmoci, alebo aj záujmy ich spojencov. Akoby nepotrebovali podporu verejnosti - sympatizantov, či dokonca priateľov z ostatných štátov sveta nazdávajúc sa, že im stačí vojenská dominancia, alebo hospodárska sila,“ vysvetľuje Dr. Peter Kasalovský, zakladajúci člen a predstaviteľ Združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub.

Za zvuku slávnostných fanfár bol vyhlásený laureát „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“ za rok 2019, laureát Zlatého biatca za rok 2019 a víťaz tradičných ankiet Best Bank, World Politician 2019 a Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti. V úvodnej časti slávnostného programu sa zúčastneným prihovoril predseda SOPK a čestný predseda Svetovej komorovej federácie doc. Ing. Peter Mihók, CSc., pätnásty laureát „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“ a v poradí štvrtý zo SR.

Profesor Kassay v závere voľnej diskusie prekvapil prítomných voucherom, ktorý bude možné počas nasledujúceho týždňa vymeniť za novú publikáciu „Bližšie k životu“, ktorá vyšla dnes z tlačiarní Vydavateľstva VEDA.

Comments


bottom of page