top of page

Perspektívy priemyselného inžinierstva so šéfredaktorom MM Ing. Romanom Dvořákom

Pezinok 16.6.2020. Hosťom profesora Štefana Kassaya bola významná osobnosť Českého a Slovenského priemyselného inžinierstva, šéfredaktor, vydavateľ MM publishing, viceprezident Inžinierskej akadémie Českej republiky, Ing. Roman Dvořák, FENg. Meno, ktoré v odborných kruhoch priemyselného inžinierstva je známe vďaka periodiku MM Průmyslové spektrum - najčítanejšieho strojárenského časopisu v Českej a Slovenskej republike.

Profesor Štefan Kassay a Ing. Roman Dvořák, FENg., sú celoživotne spätý s priemyselným inžinierstvom a strojárstvom


„Pochádzam z rodiny strojárov. Mama aj otec sú obidvaja strojári. Ja som študoval strojarinu v Prahe, to bol prelomový bod, ktorý mi určitým spôsobom otvoril možnosti a ja som za to neskutočne vďačný, že sa môžem pohybovať v oblasti strojárenstva, považujem strojarinu za ten najlepší obor, opisuje vzťah k strojárstvu pan Dvořák.

„Svet sa zrýchlil, všetko sa zrýchľuje. Skracuje sa proces vývoja, do tvorby produktov vstupuje umelá inteligencia, takisto automatizácia, takže zmena sa prejavuje čoraz častejšie, v súčasnosti napríklad môžeme vidieť nástup aditívnych technológii 3D tlač, ktorá skrátila vývojové fázy viacerých produktov,“ ozrejmuje súčasný trend pán šéfredaktor.

 

Ing. Roman Dvořák, FENg., technické vzdelanie získal na SPŠ strojníckej v Pelhřimove a následne v roku 1997 promoval na Strojárenskej fakulte ČVUT v Prahe v odbore Strojárska technológia. Nastúpil do vydavateľstva Vogel Publishing do novovydávaného titulu MM Priemyselné spektrum. V roku 2000 dostal od nemeckého vlastníka ponuku tento titul outsourcingovať do súkromného vydavateľstva. Počas nasledujúcich rokov inicioval realizáciu ďalších titulov, komerčné MM Inzertné stránky, renomovaného vedeckého titulu MM Science Journal, ktorý je indexovaný vo svetovej databáze Scopus či interaktívneho časopisu pre dotykové zariadení a telefóny MM Tablet. V roku 2006 započal udeľovanie Zlatej medaily za celoživotnú tvorivú technickú prácu a dosiahnuté inovačné činy, ktorá sa odovzdáva každoročne na začiatku Medzinárodného strojárenského veľtrhu v Brne.


Pôsobil ako konzultant pre rezortné ministerstvá ako Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky a Ministerstvo priemyslu a obchodu Českej republiky. Je členom Rady programu Centra kompetencie a programu mladých výskumníkov Zéta Technologickej agentúry SR, predsedom Kontrolného výboru Centra kompetencie Strojárska výrobná technika pri Fakulte strojárstva ČVUT (FS ČVUT) v Prahe, riaditeľom pre komunikáciu Nadácia ZET prof. Zeleného, ​​členom poroty Českej inovácie a ďalšie. Za významnú spolupráci s FS ČVUT v Prahe mu bola udelená Pamätná medaila. Úzko spolupracuje so Strojárenskými fakultami v Prahe, Brne, Liberci, Plzni a v Ostrave. V Plzni a aj v Ostrave je členom Priemyselnej rady. Nový magisterský študijný odbor Priemyslové inžinierstvo pripravoval na strojárenskej fakulte v Ostrave. V roku 2009 bol prijatý za člena Inžinierskej Akadémie ČR, v roku 2014 bol zvolený na funkčné obdobie štyroch rokov do jej Rady a v roku 2018 sa stal viceprezidentom. Na Strojárskej fakulte ČVUT v Prahe pracuje na dizertačnej práci zaoberajúcej sa úlohou vysokých škôl v inovačnom procese firiem. Prednáša na konferenciách, zúčastňuje sa celého radu diskusných stretnutí.


Celý svoj doterajší 20-ročný profesionálny život sa venuje problematike inovácií, zvyšovaniu efektivity výrobných procesov, konkurencieschopnosti firiem a vytváraniu partnerských sietí spolupracujúcich jedincov a subjektov.


Comentários


bottom of page