top of page

Opustil nás významný česko-americký ekonóm prof. Milan Zelený

New Jersey/Pezinok 27.12.2023.


„Nezáleží na tom, čo hovoríte, ale len na tom, čo robíte. To pomáha všetkým, ktorí chcú pochopiť svet, prispôsobiť sa, nájsť sebadôveru a preraziť novú, svoju vlastnú cestu.“Na Štedrý deň, keď si celý kresťanský svet pripomínal narodenie Spasiteľa, nás v ranných hodinách v New Jersey v kruhu svojej rodiny v nedožitých 81 narodenín opustil prof. Milan Zelený, česko–americký ekonóm v odboroch produktivity práce, teórie riadenia, podnikovej ekonomiky a multikriteriálneho rozhodovania.


Milan Zelený sa narodil v roku 1942 v Kluckých Chvaloviciach pri Čáslavi. Jeho otec bol Jozef Zelený, pražský organizačný poradca z českej rodiny Zelených (potomok Vácslava Vladivoja Zeleného, literárneho kritika, priateľa Smotany a Nemci). Matkou bola Mária, roz. Barvínková, z českobratskej rodiny z Orlických hôr. Po roku 1948 bol jeho otec prevedený do bane a jeho brat Jaroslav do uránových baní v Jáchymove. Tento „banícky“ pôvod umožnil Milanovi štúdium na gymnáziu Sladkovského na Žižkove a následne aj na VŠE v odboroch ekonomika práce, politická ekonómia, financie a kvantitatívne metódy. Bol najlepším študentom, tzv valediktoriánom ročníka. Potom nastúpil u prof. Oty Šika v Ekonomickom ústave ČSAV do Ekonomickomatematickej laboratóriá. V roku 1965 tu vyhral konkurz na univerzitu v Rochestri v Juhovýchodnom Anglicku, ale vďaka intervencii prof. Šika a vyriešenie aféry Komárek - Kazan odišiel na štúdium do USA už v auguste 1967, kam odišiel loďou Queen Elisabeth.


Presvedčeným nestraníkom zostal po celý svoj život. Autonómiu a nezávislosť vždy profesor Zelený považoval za nezadateľné vlastníctvo jedinca. Už pred odchodom do USA mal vyše 40 odborných publikácií v oblasti riadenie zložitých projektov, ekonomiky a rozhodovania, mnohé v angličtine. V roku 1968 bol vylúčený z Akadémie vied, zbavený miesta aj bytu a vyzvaný k okamžitému návratu. Neurobil tak, v USA doštudoval a prijal americké občianstvo. Jeho publikácie boli kritizované pre „americký postoj“ av Čechách až do roku 1989 úplne zakázané. Strata publikačných príležitostí v ČR bohužiaľ aj naďalej trvala, a citácie jeho odborných prác boli stále aktívne obmedzované. V rokoch 1989 až 2000 bol v ČR považovaný za cudzincov a musel sa pravidelne hlásiť u cudzineckej polície.


V exile Milan Zelený získal tituly Master of Science a Doctor of Philosophy na univerzite v Rochestri. Bol desať rokov profesorom podnikového riadenia na Kolumbijskej univerzite a dostal doživotnú profesúru na Fordhamovej univerzite v New Yorku. Americká profesúra mu nebola v SR uznaná. Pôsobil aj na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne, ale aj na univerzitách v Číne, na Taiwane, v Indii, Brazílii a inde. V rebríčkoch najcitovanejších českých ekonómov drží dlhodobo prvé miesto. Má tiež niekoľko medzinárodných ocenenia, napr. Von Humboldt Stiftung, Rockefeller Foundation, Fulbright Foundation, G. Cantor Award of MCDM Society ai. Je autorom takmer 500 odborných publikácií a vyše 600 esejí, poviedok, populárnych a novinových článkov.


Na pôde svojej domovskej univerzity UTB v Zlíne profesor Milan Zelený so svojimi spolupracovníkmi zriadil Nadáciu ZET za účelom rozvoja národného podnikateľstva v zmysle rozvoja národného, regionálneho aj miestneho vlastníctva, rozhodovania, autonómie a sebestačnosti za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti českých podnikov, ako aj podnikov v USA, Číne av ďalších transformujúcich ekonomikách. Pri príležitosti 99. výročia vzniku samostatného československého štátu bol 28. októbra 2017 profesor Zelený prezidentom republiky ocenený štátnym vyznamenaním Medailí Za zásluhy, I. stupňa.


Olga Girstlová, výkonná riaditeľka Nadácie ZET: „Odchod profesora Zeleného ma veľmi zasiahol. Bol pre mňa renesančnou osobnosťou vďaka svojim rozsiahlym znalostiam naprieč rôznymi odbormi vrátane umenia. Naučil ma si vážiť svojho času ako najväčšieho bohatstva čo mám a byť obklopená ľuďmi s ktorými sa môj život obohacuje a neustále rozvíja.“


Ivan Baťka, majiteľ spoločnosti Fosfa: „Je to pre nás všetkých veľká strata. Symbolický odchod múdreho muža v ranných hodinách 24.12.2023 – bude tak stále s nami pri našich rozjímaniach v tento významný kresťanský sviatok. Milý Milan, milý profesor, milý mentor, milý priateľovi! Ďakujem za všetko. Teraz už budeš len sledovať naše činy a posudzovať, či si v nás všetkých niečo zasial… Posledný parník odpláva...“


Česť jeho pamiatke.


Za Nadáciu ZET jeho spolupracovníci a priatelia: Olga Girstlová, Ivan Baťka, Ján Košturiak, Libor Witassek, David Tuček, Peter Krištofovič, Karel Rais, Radan Jünger, Eva Paseková a Roman Dvořák.


„Treba žiť, ako keď máte zajtra zomrieť…. Treba sa učiť, ako by ste mali žiť večne.“


Ing. Roman Dvořák, FEng.

Opmerkingen


bottom of page