top of page

Ocenenie osobností podtatranskej obce Nová Lesná Nadáciou na podporu vedy a vzdelávania

Nová Lesná 28.12.2022. Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania ocenila štyri osobnosti podtatranskej obce Nová Lesná Zlatou medailou a pamätnou medailou. Slávnostný akt udelenia medailí sa symbolicky konal v srdci obce, na obecnom úrade. Hostí privítal starosta obce, Ing. Peter Hritz.

Príhovor starostu Novej Lesnej, Ing. Petra Hritza

Zlaté medaily profesora Štefana Kassaya a pamätná medaila profesora Štefana Kassaya Nadácie na podporu vedy a vzdelávania

Profesor Štefan Kassay a ocenení: Ing. Peter Hritz, Michal Repčák, Milan Vdovjak a paedDr. Monika Hlinková

Zlatá medaila pre Ing. Petra Hritza

Z rúk prezidenta nadácie na podporu vedy a vzdelávania, profesora Štefana Kassaya preberá Zlatú medailu Ing. Peter Hritz

Poďakovanie Ing. Petra Hritza

Zlatá medaila pre Michala Repčáka

Z rúk prezidenta nadácie na podporu vedy a vzdelávania, profesora Štefana Kassaya preberá Zlatú medailu Michal Repčák

Poďakovanie Michala Repčáka

Zlatá medaila pre Milana Vdovjaka

Z rúk prezidenta nadácie na podporu vedy a vzdelávania, profesora Štefana Kassaya preberá Zlatú medailu Milan Vdovjak

Poďakovanie Milana Vdovjaka

Pamätná medaila pre paedDr. Moniku Hlinkovú

Z rúk prezidenta nadácie na podporu vedy a vzdelávania, profesora Štefana Kassaya preberá pamätnú medailu paedDr. Monika Hlinková

Poďakovanie paedDr. Moniky Hlinkovej


Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania od roku 2016 oceňuje významné osobnosti za zásadný prínos v podnikaní, za integráciu vedy a praxe, za úspechy vo zvyšovaní výkonnosti korporácii pri súčasnom skvalitňovaní kultúry práce a života pracovníkov podniku. Okrem uvedených oblastí je dnes čoraz častejšie skloňovaný vplyv na životné prostredie, využitie obnoviteľných zdrojov energie, rozvoj lokálneho turizmu a propagácia slovenských duševných a materiálnych produktov. Každý držiteľ ocenenia okrem medaily dostáva diplom. Udeľované medaily majú na líci portrét profesora Štefana Kassaya s nápismi upriamujúcimi pozornosť na životné motto, ktoré je zachytené slovami: Veda a prax / Science and practice. Na rube je motív otvorenej knihy symbolizujúcej odovzdávanie vedomostí doplnený textom: Nápady / Inventions, Zlepšovanie / Improvement, Inovácie / Inovation.


Comments


bottom of page