top of page

Ocenení Veľkou zlatou medailou profesora Štefana Kassaya

Pezinok 16.6.2020. Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania už tradične oceňuje osobnosti podieľajúce sa na prepojení vedy a praxe, propagujúce moderné spôsoby výučby, za významné prínosy v rôznych oblastiach spoločenského života spojené s prospešnými výsledkami presahujúcimi častokrát aj rámec zacielenia výskumu alebo činností komplexnej vedeckej osobnosti. Prezident Nadácie dnes odovzdal po prvý raz Veľkú zlatú medailu, symbol previazania vedy a praxe za výnimočné počiny hneď v troch oblastiach: riadenia nadnárodnej korporácie a vedenie divízii počas mimoriadnych udalostí, vedecko-technický rozvoj a šírenie znalostí formou multiprierezového média a za grafické artefakty a technologické prevedenie systému výučby formou elektronických multimediálnych aplikácii.Kommentarer


bottom of page