top of page

O plánoch ekonomických diplomatov v Soule a Nairobi

Pezinok 21.9.2021. Profesor Štefan Kassay sa v rámci relácie Laboratórium života zhováral o plánoch ekonomických diplomatov v Soule a v Nairobi.


„Moja vízia na pozícii ekonomického diplomata v Južnej Kórei je podpora slovenského obchodu, čo je štandardná forma podpory slovenskej ekonomiky, i keď z pohľadu potrieb Kórei a ponuky slovenských firiem sa mi vidí sčasti limitovaná, avšak samozrejme je možné ju rozšíriť alebo prehĺbiť,“ približuje svoju misiu ekonomického diplomata Michal Bordean.


Z dlhodobého pohľadu vidí priestor najmä pre vytvorenie a zintenzívnenie vzdelanostného a edukačného prepojenia medzi našimi krajinami ako na úrovni základných škôl, stredných tak aj vysokých škôl. Naskytá sa tu možnosť využiť potenciál a znalosti Kórejskej republiky a jej podnikov v oblasti vedecko-výskumného prostredia a schopnosť implementovať ich do slovenského prostredia v spolupráci so slovenskými firmami s cieľom stať sa významným hráčom pre vývoj a výskum vo svete. Súbežne je potrebné zamerať sa na nové technológie, ich vývoj a tým vytvoriť možnosti na Slovensku a pre ich rozvoj.


Ján Petrus má už skúsenosti z diplomatickej misie v Nairobi. V spolupráci s INTERCEDU plánuje budúci rok vytvorenie medzinárodného Sympózia, ktorého sa zúčastnia všetky štáty zastúpené veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Nairobi. „Chcem mať skúsenosti priamo z teritória a na základe odlišností v rámci školských systémov v štátoch východnej Afriky. Ide o rozdielny vplyv koloniálnych veľmocí a ich následný vplyv na školské systémy. Z tejto oblasti plánujem pripraviť príspevok s Dariou Kimuli, zakladateľkou školy St. Phillip Neri Primary School v Nairobi. Aktuálne sa na škole pripravuje jej rozšírenie o druhý stupeň“.


Viac o plánoch sa dozviete z krátkeho rozhovoru.

Profesor Štefan Kassay, Ján Petrus a Michal Bordean

Comentarios


bottom of page