top of page

O nových formách vzdelávania s europoslancom Ivanom Štefancom

Pezinok 19.9.2020. Aktuálna situácia ohľadne vzdelávania v podmienkach Slovenskej republiky bola témou mnohých diskusií, častokrát sa skloňovalo slovo reforma, zmena alebo modifikácia systému vzdelávania a školstva. Vplyvom celosvetovej pandémie vzdelávanie v našej krajine naštartovalo novú éru digitalizácie, ktorá bola doposiaľ podľa zástupcov z rezortných ministerstiev ťažko dostupná a takmer nepriechodná.

Profesor Štefan Kassay a europoslanec Ivan Štefanec


Koronavírus akoby nám otvoril oči a ponúkol nové, doteraz neaplikované metódy, ktoré sú v zahraničí už bežným systémom používaným v prepojení vedy a praxe. Nastal čas, kedy môžeme aj my dokázať, že sa vieme pohnúť ďalej, vytvoriť novú formu poskytovania študijných materiálov priamo z praxe pomocou dostupných aplikácii priamo k študujúcim. Rozmanitosť ponúkanej učebnej látky od renomovaných vedeckých ustanovizní si študujúci vyberie sám, podľa potreby a zacielenia učebného smeru. Diskusia s europoslancom Ivanom Štefancom prebiehala aj o možných rovinách aplikácie nového systému výučby a konfrontovaní so systémami Európskej únie.


„Musíme si uvedomiť, že na Slovensku nemáme nerastné bohatstvo, my máme bohatstvo v ľuďoch a keď ich budeme vzdelávať, tak o tom môže byť naša budúcnosť,“ otvoril tému vzdelávania Ivan Štefanec.


„Snažím sa ísť do konkrétnych projektov s ľudmi, ktorí majú podobné záujmy. Keď ste spomínali pána Andreánskeho, s ktorým sme hovorili o jednom konkrétnom projekte z Inštitútu duševnej práce, tak pripravujeme čoskoro jednu konferenciu, na tému, ako sa dá zlepšiť vzdelávanie na stredných a vysokých školách, ako odstrániť nerovnosti, ako zlepšiť digitalizáciu a to považujem za kľúčové“, prízvukuje Štefanec.


Rozhovor s europoslancom Ivanom Štefancom pripravujeme do vysielania v rámci relácie Hosť Štefana Kassaya.

bottom of page