top of page

O kreatívnom písaní a pohľade na život spisovateľov s Tomášom Elekom

Pezinok 15.10.2021. Autor piatich poviedok vydaných v knihe „Z poschodia číslo trinásť“, spisovateľ, tvorca štylistického analyzátora pre východné jazyky – Write BuddyTomáš Elek prijal pozvanie profesora Štefana Kassaya do relácie Hosť. Po prvýkrát sa stretli na Inofeste v Beladiciach. Po krátkom rozhovore Tomáš Elek predstavil svoje plány s realizáciou softvéru, ktorý má napomáhať pri písaní kníh, esejí, článkov a iných literárnych foriem a druhov autorom. Softvér autora upozorní na štylistické chyby, ponúka ich riešenie formou príkladov, počas písania textu pomocou implementovaných vysvetlení i návrhov rozvíja schopnosti autora nachádzať správne slová aj ponukou synoným.

Profesor Štefan Kassay a Tomáš Elek


„Predstavte si, že píšete text. Zvolíme si okruh pre vedeckú prácu. Softvér funguje na viacerých úrovniach. Je dôležité si uvedomiť, že existujú ľudia, ktorí si článok prečítajú a ktorí rozhodujú o tom, či bude článok uverejnený alebo nebude uverejnený. Je vhodné, ak niekto píše vedecký článok, tak by mal osloviť určenú komunitu a mal za svoju prácu aj adekvátne ohodnotenie. Softvér, pokiaľ ide o vedecké články musí fungovať na štylistickej úrovni, musí fungovať na štrukturálnej úrovni a mal by byť písaní aj s určitou dávkou diplomacie“, opisuje softvér Elek.

Príklad aplikácie softvéru v praxi. Zdroj: https://writebuddy.eu .


„Mne sa veľmi páči to, čo povedal A.P. Čechov. Nehovor mi, že Mesiac svieti, ukáž mi odraz mesačného svitu na rozbitom pohári. Mne to zmenilo život a pohľad na písanie ako také. A to je presne ten obrovský rozdiel. Je jedna vec, keď povieme, že Mesiac svieti. To je niečo, čo má minimálnu emočnú odozvu. Ak opíšeme celú scénu, to čo vidíme v zábere vo svojej hlave, zrazu do diela vstupujú emócie,“ hovorí Elek.


Pútavý rozhovor o kreatívnom písaní literatúry so spisovateľom a tvorcom softvéru Write Buddy, Tomášom Elekom pripravujeme do vysielania v rámci relácie Hosť Štefana Kassaya.

Comments


bottom of page