top of page

Niečo viac o inováciách ...

11.11.2020. Festival inovácii - Inofest vo Vrábloch ukázal obrovský entuziazmus a konkrétne výsledky v rozličných typoch inovácii, čo sa prejavilo aj rozsiahlymi diskusiami nielen na oficiálnom fóre, ale aj v súkromných debatách. Bol to festival nových nápadov, zväčša mladých ľudí, ktorí už majú niekoľkoročné skúsenosti s podnikaním alebo sa prezentujú vysokým stupňom inovatívnosti v rámci svojho profesijného odboru.

Spontánnosť vyznela aj v návrhu spolupráce s klubom inovátorov - Inovato, ktorá by bol celkom neformálne, ale postupne mapovala významnejšie technické a spoločensko-vedné disciplíny v spätosti s podnikateľskou praxou ako jedinečné artefakty tvorivej mysle v súčasnom období. Početnosť udalostí si však vynucuje určitú strategickú rozvahu, pokiaľ ide o uprednostnenie diel konkrétnych autorov v pravidelnom rytme na portáli https://www.kassay.eu/laboratoriumzivota .

Vzniká tak symbióza teoretických postojov s reálnou praxou a so širším prepojením aj na Podnikateľskú univerzitu, z ktorej boli prítomní viacerí vystavovatelia aj na Inofeste. Treba podotknúť, že seriál o inovatívnych osobnostiach pod názvom „Na vlne inovácii“ v rámci cyklu „Laboratórium života“ hlavne z radov mladej generácie pokračuje a zahŕňa v sebe aj príklady z jednotlivých univerzít a iných vedecko-výskumných inštitúcii.

Súčasťou inovačných snáh a tendencií je vedecko-publicistický artefakt zameraný na konkrétny výskum so stvárnením v reprezentačnom vydaní Časopriestor - Spacetime. Je to ďalšia z možností ako vstúpiť do oblasti vedných výskumov a praxe.

Comments


bottom of page