top of page

Na vlne inovácií

Košice / Pezinok 1.10.2020. Neustály myšlienkový nepokoj v nás býva často impulzom ku kreativite a zmene. Vonkajšie prostredie nám dáva denne vysokú početnosť podnetov k premýšľaniu, vylepšovaniu, zjednodušovaniu práce alebo vynaliezavosti zo vzniknutých situácii. Pre niekoho je inovácia javom náhodným, vyskytujúcim sa pri bežnej práci, či nutnosť pri záchrane podniku. Pre iných je inovácia každodenným programom, životným štýlom, aj poslaním. Inovácia je mnohokrát skloňované slovo, ktoré v každom z nás vyvoláva odlišné predstavy. Je ťažké byť naladený na rovnakú frekvenciu pochopenia nového, ešte neaplikovaného. Akceptovať inovácie si vyžaduje určitý stupeň znalostí a v neposlednom rade aj „zapálenia“ pre dobrú vec. V našom okolí sa pohybuje množstvo inovátorov, len ich verejnosť nevidí alebo nechápe. Nerozumie prečo niekto skúša ten istý úkon do úmoru, až kým nepríde dlho očakávaný výsledok. Je inovátor poslanie, forma relaxu mysle alebo je to práca ako každá iná?


Množstvo nezodpovedaných otázok, konkuruje obsahu otázok ešte nepoložených. Každý deň sme konfrontovaní nepochopením potreby inovovať či už decíznou sférou, pedagogickými pracovníkmi. Bohužiaľ aj niektorými podnikateľmi. Pri pohľade do budúcnosti je potreba zmeny aj v našom štáte, ktorý trpí vysokým percentom inovácii dovezených zo zahraničia. Nemáme dostatok inovátorov? Nechceme inovovať? Nevieme ako urobiť prvý krok? Nekonečný rad otázok ...


Multimediálny portál profesora Štefana Kassaya sa od začiatku svojho pôsobenia venuje rôznym činnostiam propagujúcim vedu, nápady, patenty, samozrejme, aj inovácie. Sám profesor Kassay je známym inovátorom, vlastníkom patentu na súbežné opracovanie čiel ložiskových krúžkov. A to nielen v myšlienkach, ale aj v praxi s výsledkami, ktoré nemožno prehliadnuť v podniku I.D.C. Holding, a.s. V zhode s dlhoročným súputníkom, koučom, vedcom, profesorom Jánom Košturiakom a podnikateľom, inovátorom Mgr. Peter Ballonom, PhD. na nedávnom festivale inovácii - Inofeste vznikla myšlienka zvýšiť propagáciu a priblíženie čitateľom významné osobnosti zo Slovenska, ktoré sa podieľajú na inováciách. V rámci diskusnej relácie Laboratórium života, vznikol seriál „Na vlne inovácií“. Forme videoprezentácie predstaví inovátora, jeho produkt a podnikateľský zámer.


Motiváciou k novému seriálu o inováciách pre profesora Štefana Kassaya bol aj projekt moderného dištančného vzdelávania, dnes už vo fáze dokončenia spájajúci univerzity z viacerých štátov. V neposlednom rade potvrdenie nutnosti prezentovať najvyššiu kvalitu „Made in Slovakia“ podnietila aj Alma Mater profesora Kassaya, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Práve v jej priestoroch nakrúcal druhý diel o inováciách v strojárstve, medicíne a 3D tlači. Prostredie, ktoré dýcha novinkami, špičkovými technológiami, zanietenými odborníkmi s úspešnými výsledkami z praxe. Krátky dokumentárny film vnímateľa doslova vtiahne do prostredia, kde sú inovácie a objavy každodenným javom.

Strojníckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach vás prevedie doc. Ing. Ján Kráľ, PhD., prodekan pre vnútorné, vonkajšie vzťahy, propagáciu a informatiku

Comments


bottom of page