top of page

Na prahu nového roka 2021

Poprad 1.1.2021. Príhovor profesora Štefana Kassaya, predsedu Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s.


Vari niet človeka na tejto planéte, ktorý by sa neopytoval sám seba, či iných, čo sa zamýšľajú „nad skazou sveta“. Čo sa vlastne deje? Pohromy nevídaného rázu, odpovede na narušenie ekológie prírody a ekológie vzťahov. Pod ťarchou bombardovania mnohoúrovňových príkazov, zákazov, rúcania sa hodnôt a pochybností o zmysle všetkého, i samotného života.

Čo sa to vlastne tak nečakane votrelo do nášho života?

Jednoznačne je to pandémia koronavírusu (COVID-19). Ten sa nikoho nepýtal, či môže vstúpiť do nášho života! Prispel tak k mnohým praktikám a odhaleniam, politickej a ľudskej nenásytnosti, zlodejstva i túžob po bohatstve, ktoré človeka opantajú a ktoré smerujú k povýšenosti a samoľúbosti. Zo dňa na deň sa všetko mení. Vplyvom hrozieb týkajúcich sa prežitia každého z nás pod tlakom vývoja v najbližšom okolí, ale aj v celkovo sa meniacej usporiadanosti sveta. Zavládol strach, panika doma v rodinách, i na úrovni štátov a spoločenstiev. Rozhodnutia na najvyšších kariérnych priečkach sú často zmätočné. Svojou aroganciou prenikajú do zásadných rozhodnutí, akoby boli pánmi sveta. Vo svojej mysli sa zaoberajú hľadaním príležitostí ako zmeniť svet vo svoj prospech. Akoby nevideli a nepočuli, náreky v rodinách, postihnutých stratou najbližších, i stratou bežných spôsobov života väčšiny ľudí. Nie sme ďaleko od toho, aby sme sa povyšovali za znalcov života a všetko, čo robíme, smerujeme k jedinej pravde k tej svojej, najspravodlivejšej. Mnohí si prisvojujú zásluhy iných ľudí a zároveň varovne presviedčajú o potrebe plnenia požiadaviek mocných v dosahu svojho vplyvu. Trpezlivo znášame ich dôsledky a vzlykáme, či usedavo plačeme nad nedokonalosťou človeka ako samostatnej entity. Mnohí neuniesli zmeny vo svojom živote v smútku nad stratenými pozíciami a tak si siahli na život. Našťastie, vierou a znalosťami mocou disponujúci vodcov a ich spriaznenci nám vlievajú aj do súčasného spoločenského vedomia nádej, možnosť pozitívnej zmeny.Dnešná realita v mnohom zahatala naše úsilie o napredovanie a lepší život Dospel som k tomu, že privatizácia, dovtedy v takom režime nevídaná, je príležitosťou naplniť svojim myslením a konaním ideu dobra a užitočnosti, urobiť niečo veľké, smerujúce k pokroku. Vyhlásil som svoju životnú misiu: 1. Vybudovať firmu, ktorá ma prežije a ktorá dá ľuďom chlieb; 2. Všetko, čo sa naučím, dať ďalej, aby aj iní podnikatelia nerobili chyby a nestrácali výkonnosť, aby sa lepšie mohli starať o svoje okolie, o podnik, o rodinu. Postupne po prvotných problémoch vedenie firmy rozvinulo stratégie zodpovedajúce dobe. Do života prenikali iniciatívy, ľudí, zapájali sa do zlepšovateľstva a medzinárodných súťaží. Dosiahli sme úspechy uvážlivou stratégiou podnikania, predovšetkým na konkurenčných trhoch. Vymanili sme sa z biedy minulosti a zaznamenali sme aj na svetovej scéne podstatné napredovanie. Nevzdychám nad tým, že treba začať nanovo. Niet inej sľubujúcej cesty ako veriť, že budeme mať dosť síl nadviazať na to, čo bolo prospešné a čo dokážeme rozvinúť na prospech všetkých.


Vytrvalosť a naša viera nech nás i naďalej povzbudzujú.

Nevzdávajme sa! Nech v našich srdciach vládne dobro, nech si zachováme zdravie, pričiňme sa o to, aby naše úsilie konať dobro nezahluší kverulanstvo, čo iba znechucuje a vnáša do vzťahov akoby toxické látky, ktoré vedú k beznádeji a zahlcovaniu mysle nepravdami, plačom a sklamaním. Nech v našich srdciach nevládnu nepokoje, zbavme sa kritiky bez argumentov, nepripusťme večné pochybnosti a stratu životných hodnôt.
Moje želanie k novému roku. Spoločenské zmeny nás všetkých nútia k hlbokému zamysleniu nad vývojom situácie, vierou v dobro a silu človeka v uznávaní najvyšších hodnôt v poznávaní nepoznaného, v pokore a viere, vrátane osobnostného rozvoja na prospech spoločného dobra pre svet a ľudstvo, pre generačný rast a podporu progresívneho spoločenského rozvoja budúcich generácií. Zachovať život v celej svojej šírke existenčných podmienok života prírody a človeka v nej, naplniť život rozumným správaním na základe od detstva vštepovaných všeľudských hodnôt, ideálov a zdravého spôsobu života pri zachovaní viery v najvyššiu entitu samého univerza, existencie a pochopenia vlastnej budúcnosti a deklarovaných perspektív nie v znamení istôt, ale v pochopení nevyhnutností zmien na báze príčinných súvislostí.

Nech sa všetko nežiaduce k dobru obráti!


Štefan Kassay predseda Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s.

Commentaires


bottom of page