top of page

Naše Noviny 4/2020

Sereď 19.12.2020. „Rok 2021 je pred nami a vo veľkej miere aj neistota dopadu druhej vlny pandémie na zdravie a psychiku ľudí. Takisto je tu vo veľkej miere i neistota v oblasti ekonomiky, hlavne aké bude mať druhá vlna pandémie devastačné ekonomické účinky u nás, či vo svete. Nikto z ekonomických analytikov a odborníkov nevie jednoznačne predvídať ekonomický vývoj vo svete či v našej krajine. Isté je len to, že Slovensko i celý svet sa zadlžuje. Rôzne odvetia priemyslu budú prechádzať ťažkou skúškou, či to bude kultúra, turistický ruch, reštaurácie, letecký priemysel, stavebníctvo, prenájom kancelárskych priestorov a mnoho ďalších. Najdôležitejšie bude udržanie kvality zdravotnej starostlivosti poskytovanej obyvateľstvu. Predpokladám, že to bude mať vplyv na spotrebiteľské správanie obyvateľstva.“

Pre otvorenie nového čísla Našich Novín, kliknite na obrázok


„Naša stratégia v IDC na ďalší rok je ovplyvnená zdravotníckymi, makroekonomickými ako aj politickými vplyvmi a rizikami dnešnej doby. Sústredíme sa hlavne na naše hlavné trhy, ktorými sú trhy V4. Cieľom bude zastabilizovať ich a rozvíjať. V oblasti exportu sa chceme sústrediť hlavne na väčších klientov. V oblasti investícií naše priority budú smerovať do ukončenia už začatých investícií v oblasti výroby piškót, sušienok a perníka. Samozrejme už máme premyslené investície v oblasti odpadového hospodárstva, skladovania a logistiky.“


„Ďalšou rozsiahlou a veľkou investíciou bude implementácia nového informačného systému SAP naprieč celou firmou. Je to tiež náročný projekt, ktorý sa bude realizovať počas celého roka 2021 s predpokladom spustenia od 1.1.2022,“ prihovára sa zamestnancom a čitateľom predseda Predstavenstva I.D.C. Holding, a.s. a generálny riaditeľ Ing. Pavol Kovačič.

Comments


bottom of page