top of page

Návšteva doc. Juraja Wagnera v Medzinárodnom centre vzdelávania – INTERCEDU

Limbach 24.11.2023. V rámci dlhodobej spolupráce generálneho sekretára Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií Juraja Wagnera s prezidentom Intercedu Štefanom Kassayom. Obaja sa stretli k prerokovaniu zásadných otázok vybraných rozvojových projektov. V relatívne krátkom čase odznelo viacero inovačných nápadov realizovateľných predovšetkým prostredníctvom Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií.Profesor Štefan Kassay a doc. Juraj Wágner

 

Nosným obsahom rozhovoru boli otázky medializácie sústredenej na predmetné otázky zvyšovania efektivity produkčných procesov v priemysle a verejnej správe. Vychádza sa aj z možnosti spolupráce inštitúcií ako INTERCEDU, Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií a Európskej akadémie vied a umení (EAVU). V závere rokovania sa diskutujúci dohodli na pokračovaní rozhovorov v aktuálnom čase s akcentom na možnosť využitia vlastných skúseností v spojení INTERCEDU a Zväzu, prípadne ďalších vysoko kvalifikovaných oslovených účastníkov. Juraj Wagner a Štefan Kassay vyhlásili, že o pripravovaných ďalších aktivitách budú uverejnené tlačové správy.

Comments


bottom of page