top of page

MM Spektrum: Ústav výrobných strojov, systémov a robotiky

Pezinok 22.2.2021. MM Spektrum – najčítanejší strojárenský časopis v Česku a na Slovensku prináša aktuálne informácie z oblasti strojárenstva a nadväzujúcich odborov. Multimediálny portál www.kassay.eu prezentuje aj moderné a multiprierezové výučbové systémy. Príkladom sú nové učebné odbory na Fakulte strojárskeho inžinierstva na VUT v Brne (Vysoké učení technické). Jedným z organizačne mladších inštitúcii pod VÚT je Ústav výrobných strojov, systémov a robotiky. Ústav zabezpečuje výučbu problematiky konštrukcie, projektovanie, stavby, riadenia, prevádzky a diagnostiky obrábacích strojov, priemyselných robotov, manipulátorov a výrobných systémov z nich vytváraných. Taktiež zabezpečuje výučbu elektrotechnických predmetov pre bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium všetkých odborov a špecializácií na Fakulte strojného inžinierstva.

Neoddeliteľnou súčasťou činnosti ústavu je aj vedecko-výskumná, projekčná a konštrukčná činnosť. Bola tu navrhnutá rada špeciálnych obrábacích strojov na výrobu ložísk a priemyselných robotov radu PRKM, ktoré sú nasadené vo viacerých strojárskych závodov. Ústav bol spoluriešiteľom niekoľkých pružných výrobných systémov a podieľal sa na ich uvedení do výroby. V poslednej dobe sa ústav výrazne podieľa na výskumnej činnosti v oblasti spoľahlivosti, životnosti a diagnostiky elektrotechnických zariadení.


Ústav výrobných strojov, systémov a robotiky zastrešuje pracoviská:

  • Odbor výrobných strojov

  • Odbor robotiky a robotov

  • Odbor výrobných systémov a virtuálnej reality

  • odbor elektrotechniky

  • Odbor kvality, spoľahlivosti a bezpečnosti

  • Výskumné centrum automatické manipulácia

  • NCK strojárstvo – sekcia výrobných strojov

  • Sekcia výrobných systémov

  • NCK Městec – výrobné stroje a robotika

Viac informácií pre študujúcich je na oficiálnej stránke Ústavu: https://www.fme.vutbr.cz/fakulta/struktura/pracoviste/uvssr


Z obsahu aktuálneho čísla MM Průmyslové spektrum:

MM Science Journal, ktorý vychádza od roku 2008, je svetovo uznávaným vedeckým časopisom s otvoreným prístupom. Z najnovšieho čísla vyberáme dva články formou abstraktov.


VALIDÁCIA DYNAMICKÉHO MODELU PLANÁRNEHO ROBOTICKÉHO RAMENA S POUŽITÍM GRAVITAČNÉHO TESTU

Autori:

Monika Trojanova, Tomas Cakurda

Abstrakt:

Práca popisuje validáciu dynamického modelu planárneho robotického ramena pomocou gravitačných testov. Pohon ramena (fluidné svaly od výrobcu Festo) nebol aktivovaný pri gravitačných testoch (pre test bola použitá iba gravitácia tuhej látky). Namerané údaje sa získali za podmienok, kedy uhol spoja bol od 20° do 40°, merania sa uskutočňovali 10-krát pre každý uhol a súčasne nezávisle pre obe spojenia. Simulácia dynamiky bola vykonaná v prostredí MATLAB® a Simulink pomocou vytvorenej simulačnej schémy, ktorá predstavila dynamiku ramena manipulátora so zahrnutím zložky trenia. Výsledky simulácie boli porovnané s nameranými údajmi pomocou dvoch kritérií (MAE – Mean Absolute Error a Fgof - Goodness of Fit).


PROCES VÝROBY A ZÁKLADNÉ MATERIÁLOVÉ VLASTNOSTI MATERIÁLU BASF ULTRAFUSE 316LX

Autori:

Jiri Safka, Jakub Machacek, Filip Vele, Michal Ackermann, Martin Seidl, Veronika Tuxova

Abstrakt:

Predložený článok sa zaoberá výskumom komerčne dostupného vlákna BASF Ultrafuse 316LX určeného na spracovanie pomocou aditívnej technológie Fused Filament Fabrication. Tento materiál obsahuje vysoký podiel kovových častíc. Cieľom výskumu bolo porovnať výsledné mechanické vlastnosti Ultrafuse 316LX nielen s konvenčnou valcovanou nehrdzavejúcou oceľou AISI 316L, ale aj s materiálom AISI 316L spracovaným ďalšou aditívnou technológiou – Selective Laser Melting. Niekoľko súborov testovacích vzoriek v ťahu bolo vytlačených z prístroja Ultrafuse 316LX pomocou stroja Felix Tec4 na stanovenie špecifických mechanických vlastností. Rovnaké sady vzoriek boli vyrobené z prášku AISI 316L pomocou technológie aditíva Selective Laser Melting na priame porovnanie vybraných mechanických vlastností. Po celom výrobnom procese vykazuje Ultrafuse 316LX veľmi zaujímavé mechanické vlastnosti s primeranou pevnosťou a zvýšenou ťažnosťou.

Comments


bottom of page