top of page

Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne riešenia ... a veľké srdce

Sereď 20.12.2020. Pandémia ochorenia Covid-19 a prechod na dištančné vzdelávanie spôsobil obrovské problémy viacerým žiakom stredných škôl. Zamiešala naše životné karty a priniesla nový rozmer životných hodnôt. V súkromí i na pracoviskách. Často izolovaní v obavách o svoje zdravie odolávame nežiaducim zmenám, pomáhame iným aj s vedomím, že tí, ktorých poznačila vážna choroba, očakávajú pomoc. Predovšetkým sa snažíme pomáhať dobrým slovom, ak je to možné, aj duševne a materiálne v spojitosti s nosnými predsavzatiami, ktoré sme ochotní a schopní zvládnuť a ktoré sú konkrétnym vyjadrením pomoci aj v prekvapivých situáciách. Rovnako je ale treba pomáhať ľuďom v zložitých podmienkach, ktoré priniesol zavedený spôsob dištančného vzdelávania. V spojení s úprimnou láskou a milotou, z nášho presvedčenia, že všetko, čo pozdvihne vieru a dobré činy, ako aj úsilie o udržanie zamestnanosti a pomoci v spôsobilosti vykonávať svoju profesiu sa vytratí, ako aj neistota a obavy z nasledujúcich dní. Okrem zdravia, radosti a úsmevov najbližších získavame nádej, že život bude o niečo krajší, pokojnejší a zmysluplnejší. Najlepšou a najlacnejšou vakcínou je láska a tou by sme nemali v ničom šetriť, pretože koľko lásky rozdáme, toľko lásky sa nám vráti.

Ing. Gabriela Smerigová, manažérka komunikácie a PR I.D.C. Holding, a.s.


Vyjadrujú sa tak mnohí profesori na vysokých školách a učitelia aj na stredných školách. V tom duchu sa správajú mnohé podniky a šíria dobro tvorbou nových systémových riešení, napomáhajúcich zabezpečovaniu intelektuálnych a materiálnych hodnôt potrebných k prežitiu. Okrem mnohých iných podnikov príkladnou je široká angažovanosť zastúpením korporácie I.D.C. Holding, a.s. a jej vrcholových predstaviteľov, ako aj plnenie vlastných edukačných programov v spolupráci s univerzitami, účasťou a plnením programov. Zastúpením profesora Štefana Kassaya v Správnej rade Trnavskej univerzity v Trnave, rozhodnutiami predstavenstva korporácie a zapojením sa do účinnej pomoci prostredníctvom Divízie ľudských zdrojov a jej aktivitami.


Najmä pre deti zo sociálne slabších rodín je zvládanie školských povinností aj za normálnych okolností mimoriadne náročné. Často nevlastnia adekvátne technické vybavenie a v súčasnosti strácajú možnosť plnohodnotne sa vzdelávať a byť v kontakte s učiteľmi a spolužiakmi. Nehovoriac o tom, že praktické obmedzenie voľného pohybu, ako aj neistota termínu, formy a trvania obnovenia prezenčného vyučovania, túto situáciu ešte zhoršuje. Prieskumy zverejnené po prvej vlne pandémie jasne potvrdili priam katastrofálny dôsledok zatvorenia škôl na deti zo znevýhodneného prostredia. Ich súčasnú situáciu i budúcu perspektívu na trhu práce sme sa snažili aspoň čiastočne vylepšiť prostredníctvom spolupráce s Trnavským samosprávnym krajom. Naša spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. zareagovala na výzvu župana Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča a zapojila sa do iniciatívy na pomoc takto znevýhodnených žiakov darovaním počítačových zostáv.


Veríme, že PC súpravy, ktoré sme TT SK kraju poskytli, poslúžia svoju účelu a umožnia študentom adekvátny prístup k online vzdelávaniu.

Comments


bottom of page