top of page

Memorandum o výskumnej spolupráci medzi Štátnym geologickým múzeom v Uzbekistane a UPJŠ v Košiciach

Košice 9.12.2020. Dňa 30. novembra 2020 bolo na pôde Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Taškente podpísané Memorandum o výskumnej spolupráci medzi Štátnym geologickým múzeom, v zastúpení jeho riaditeľom pánom A. Š. Achmedšajevom za uzbeckú stranu, a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorej rektor, prof. Pavol Sovák, podpísal Memorandum vopred.

Tento akt sa uskutočnil pod záštitou pána JUDr. Jána Bóryho, Veľvyslanca Slovenskej republiky v Tadžikistane, Turkménsku a Uzbekistane so sídlom v Taškente. Na podklade Memoranda sa rozbehli prípravy slovensko-uzbeckej paleontologickej expedície pod vedením pracovníka Centra interdisciplinárnych biovied TIP-UPJŠ Martina Kundráta. Tento rozsiahly expedičný projekt začne v lete 2021, avšak prvé kontakty, vyjednávania a osobný pobyt realizoval Martin Kundrát s neoceniteľnou pomocou pána veľvyslanca JUDr. Jána Bóryho už v roku 2019.

Po Iráne a Číne sa jedná už o tretí exploračný zámer, ktorý naša inštitúcia pripravila od roku 2017 na ázijskom kontinente a to s cieľom rekonštrukcie biodiverzity v období významných globálnych klimatických zmien. V tomto prípade však ide o doteraz najkomplexnejší projekt svojím rozsahom, trvaním a poslaním.

Comments


bottom of page