top of page

Laboratórium života: Miroslav Gašpárek, M., Eng.

Pezinok 13.2.2022. Diskusná relácia „Laboratórium života“ s podtitulom „Na vlne inovácii“ pokračuje v spolupráci s inovačnou sieťou INOVATO v predstavovaní významných osobností podieľajúcich sa na inováciách vo vede, výskume a podnikateľskej praxi. Cieľom je predstaviť verejnosti mladých inovátorov a ich skúsenosti získané počas štúdia na prestížnych zahraničných univerzitách. Každý z nich má spoločný cieľ. Po vyštudovaní sa vrátiť na Slovensko a pokračovať v rozvíjaní svojho projektu i praktických skúseností zo zahraničných univerzít. Cenné skúsenosti zozbierané počas štúdia so svetovými odborníkmi sú základom pre budovanie nových projektov a ich úspešného presadenia či už vo vedeckom alebo podnikateľskom sektore. Zároveň vzniká nová generácia mysliteľov s novým pohľadom na realitu a potreby našej spoločnosti.


Profesor Štefan Kassay sa zhorával s absolventom magisterského štúdia biomedicínskeho inžinierstva na Imperial College London Miroslavom Gašpárekom, M.Eng., ktorý je zástupcom jednej z najmladších inžinierskych disciplín zaoberajúcou sa dizajnom a modifikáciou živých a neživých biologických systémov.

Miroslav Gašpárek, M. Eng. počas rozhovoru s profesorom Štefanom Kassayom


Pri relácii „Laboratórium života“ sa ukázalo, že ide o vhodný spôsob zacielenej informačno-komunikačnej aktivity tvorenej spojením vedy a praxe. Samotný názov tejto rubriky naznačuje, že ide o aktivity blízke vede a výskumu. Realizácia rubriky naplní zásadnú ideu sprístupňovať hodnoty ako výsledok vedeckej práce, dôležitosť vedy v živote spoločnosti a predovšetkým poukázať na morálny profil a hlboké znalosti popredných inovátorov v aj v európskom a celosvetovom rámci, pripomína profesor Štefan Kassay zacielenie diskusnej relácie.

Z rúk profesora Štefana Kassaya si Miroslav Gašpárek, M. Eng. prevzal pamätnú medailu, ktorá pripomína nutnosť spojenia vedy a praxe

 

Miroslav Gašpárek, M. Eng., vyštudoval biomedicínske inžinierstvo na Imperial College London. Je doktorandom v inžinierskych vedách na Oxforde, kde sa venuje syntetickej biológii a modelovaniu komplexných biologických systémov. Absolvoval výskumné pobyty na Kalifornskom technologickom inštitúte a na Stanforde, kde pracoval na výskume syntetických buniek. Je tiež členom výkonného výboru Európskej spoločnosti pre syntetickú biológiu (EUSynBioS) a bývalým prezidentom oxfordskej synteticko-biologickej spoločnosti.

Commentaires


bottom of page