top of page

Jubilejné stretnutie absolventov Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach po 50 rokoch

Košice 28.9.2020. V priestoroch Posluchárne P/26, Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) sa konalo jubilejné stretnutie absolventov ročníka 1969/1970 po 50. rokoch - Zlaté promócie. Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH dekan Strojníckej fakulty TUKE povedal:„Strojnícka fakulta TUKE je dnes v rámci projektovej politiky na prvom mieste. Spolupracujeme s rôznymi podnikateľmi a v porovnaní s ostatnými univerzitami sme v popredí. Aj vďaka nákupu prístrojov a zariadení, ktoré sa dnes používajú v podnikoch, dokážeme nielen simulovať situácie v produkčnom podniku, ale prístroje vieme využiť aj k vedeckej činnosti, ktorá prax priamo posúva ďalej. Znamená to radikálny posun a udržanie trendov v praktickej výučbe a aj vo vedeckej činnosti, ktoré iné fakulty a univerzity nie sú schopné ponúknuť.

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH dekan Strojníckej fakulty TUKE počas slávnostného príhovoru


Na slávnostnej Zlatej promócii sa zúčastnil aj profesor Štefan Kassay, ktorého Alma Mater je práve Strojnícka fakulta v Košiciach. „Za tie roky sa tu mnoho zmenilo, keď sa prechádzam po chodbách, vidím nové učebne s modernými prístrojmi, ktoré udržujú krok s podnikateľským prostredím. To je dnes jediný spôsob, ako sa priblížiť k praktickému prostrediu aj vďaka disponibilnej technike. Strojnícka fakulta je príkladom toho, že existuje symbióza medzi vedou a praxou, a to súbežne, kde sa obidva subjekty dokážu dopĺňať,“ povedal pri rozhovore profesor Kassay.


Symbióza vedy a praxe je celoživotným mottom profesora Kassaya. Preto je k progresívnym myšlienkam veľmi blízko aj pripravovaným projektom, ktorý otvorí nové možnosti v dištančnom vzdelávaní. O projekte sa vnímatelia webového portálu dozvedia informácie v pripravovanom seriáli o nových formách dištančného vzdelávania. Aj táto téma rezonovala v diskusiách počas slávnostných chvíľ.

Pri príležitosti Zlatých promócií boli dekanom Strojníckej fakulty odmenené tri významné osobnosti. Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc. bol ocenený medailu profesora Jána Budu za významný prínos k rozvoju fakulty a slovenského priemyslu. Dr.h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. a Doc. Ing. Ľubomír Caisa, CSc. boli ocenení Zlatou medailou Strojníckej fakulty za rozvoj strojárstva a podporu pri budovaní Strojníckej fakulty TUKE.

Profesor Štefan Kassay pri preberaní Zlatej medaile Strojníckej fakulty TUKE z rúk dekana profesora Jozefa Živčáka


Na záver ceremoniálu dekan Živčák povedal: „S potešením musím konštatovať, že naši študenti pri obhajobách diplomových prác majú zvyčajne už zamestnanie v obore, čo je forma príkladnej spolupráce s podnikateľským prostredím napr. v neďalekom technologickom parku v Kechneci, v ktorom operujú väčšinou nadnárodné spoločnosti,“ konštatuje prepojenie vedy a praxe profesor Živčák.

Comments


bottom of page