top of page

INOFEST 2021: Vladimír Šucha

Pezinok 11.10.2021. Vladimir Šucha je v rámci jednoročného vedeckého voľna poskytnutého Európskou komisiou, politickým poradcom v UNESCO. Od roku 2012 bol na vedúcich pozíciách Spoločného výskumného centra Európskej komisie. Predtým pracoval 6 rokov na pozícii riaditeľa pre kultúru a médiá na Generálnom riaditeľstve pre vzdelávanie a kultúru Európskej komisie. Pred príchodom do Európskej komisie pracoval na rôznych pozíciách v oblasti európskych a medzinárodných záležitostí. V rokoch 2005 až 2006 bol riaditeľom Slovenskej agentúry pre výskum a vývoj, národného orgánu zodpovedného za financovanie výskumu. Pracoval v Zastúpení SR pri EÚ v Bruseli ako poradca pre výskum, vzdelávanie a kultúru (2000-2004). Súbežne sa dlhodobo venoval akademickej a výskumnej kariére, bol riadnym profesorom na Slovensku a hosťujúcim profesorom / vedcom v rôznych akademických inštitúciách v mnohých krajinách. Publikoval viac ako 100 vedeckých prác v recenzovaných časopisoch.

Rozhovor s Vladimírom Šuchom počas festivalu inovácii INOFEST 2021

Commenti


bottom of page