top of page

INOFEST 2021: Viktor Fiťko

Pezinok 6.12.2021. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde počas svojho štúdia pracoval v advokátskej kancelárií JUDr. Ivany Slávikovej a v kancelárií správcu konkurznej podstaty Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. Vo svojej činnosti sa zameriava predovšetkým na právo finančného trhu a reguláciu v oblasti inovatívnych a atypických finančných produktov a služieb. Právne služby poskytuje v slovenskom a v anglickom jazyku.Comments


bottom of page