top of page

INOFEST 2021: Róbert Hronček

Pezinok 24.10.2021. Štúdium absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2009), kde zároveň úspešne obhájil diplomovú prácu na tému „Obchodné meno a jeho právna ochrana“. V roku 2011 ukončil rigorózne štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, obhájil rigoróznu prácu na tému „Ochranná známka a licenčná zmluva“ a zložil rigoróznu skúšku v študijnom odbore obchodné právo. Od septembra 2005 do júna 2009 absolvoval odbornú prax na Okresnom súde v Banskej Bystrici. Od októbra 2005 do júna 2006 pôsobil ako právny asistent v advokátskej kancelárii JUDr. Jozef Zlocha. Od septembra 2009 až do marca 2011 pracoval ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii v BÖHM & PARTNERS v Bratislave a od marca 2011 až do apríla 2013 ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii JUDr. Kvetoslava Kolínová v Žiline. Od roku 2013 je advokát. Zameriava sa hlavne na oblasť obchodného práva, osobitne práva zmluvného, občianskeho práva hmotného, pracovného práva a práva obchodných spoločností. Jednou zo špecializácii je aj právo proti nekalej súťaži a právo duševného vlastníctva. Právne služby poskytuje v slovenskom a v anglickom jazyku.


Comentarios


bottom of page