top of page

Implementácia moderného výučbového programu v strednej Ázii

Bojnice 4.8.2020. Súčasná doba si čoraz viac žiada implementáciu nových, v praxi overených metód výučby dostupnou formou prostredníctvom informačno-komunikačných prostriedkov. Významný posun a modernizácia v oblasti dištančného štúdia vďaka automatizácii a digitalizácii v produkčných podnikoch je dnes benefitom, ktorý posúva výučbové programy na novú úroveň. Profesor Štefan Kassay s tímom pripravuje na zimný semester pre univerzity a vysoké školy novú platformu dištančného vzdelávania na základe teoretických poznatkov univerzít a praktických výstupov z produkčného podniku.

Profesor Štefan Kassay a JUDr. Ján Bóry spolu s manželkami v diskusii počas neformálneho stretnutia na vysunutom pracovisku v Bojniciach


Neformálna návšteva mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Uzbekistane JUDr. Jána Bóryho na vysunutom pracovisku profesora Štefana Kassaya v Bojniciach sa niesla v znamení retrospektív z februárovej návštevy pána profesora v Uzbekistane a analýzy doteraz zrealizovaných plánov. Je nutné poznamenať, že celosvetová pandemická kríza mala vplyv na ďalšie smerovanie dohodnutých procesov aplikácie Spoločnej európskej produkčnej platformy na univerzitách v strednej Ázii. Urýchlil sa vývoj dištančnej formy štúdia, ktorý bude dostupný v rámci spolupráce s International Virtual Department nielen v oblasti ekonómie, ale aj sekcii informatiky a hospodárstva, energií a ochrany životného prostredia. Vytvára sa tak nevšedný projekt spolupráce univerzít s nadstavbou informatizácie, digitalizácie, ochrany produkčného prostredia a jeho vplyvu na človeka. Nielen aspekt symbiózy uvedených faktorov, bez ktorých sa dnes už moderné podnikanie nedokáže realizovať, ale aj forma prípravy študentov pre záverečné skúšky prostredníctvom kurzov a testov vyberaných priamo študentom. Je to prelomový spôsob výučby, kde si sám študent vytvorí program, ktorý mu vyhovuje z hľadiska zacielenosti učebného programu.

Pripravovaný webový portál International Virtual Department


JUDr. Ján Bóry prejavil záujem o pokračovanie spolupráce a implementáciu moderného výučbového programu v Uzbekistane formou dištančného štúdia. Po návrate do strednej Ázie pán veľvyslanec odprezentuje na univerzitách možnosti, ktoré systém ponúka. Spojením významných univerzít z rôznych kútov sveta s multiúrovňovým zameraním vznikne okrem predmetných kurzov a testov aj tezaurus autorov, ktorý bude prístupný nielen študentom, ale aj podnikateľom a širokej verejnosti za účelom ozrejmenia si procesov práve prebiehajúcich v rôznych sférach formujúcich našu budúcnosť.

Comments


bottom of page