top of page

Idea prepojenia vedy s praxou profesora Štefana Kassaya

Pezinok 26.5.2021. Dnešný svet zasiahnutý pandémiou koronavírusu prinútil väčšinu z nás prispôsobiť svoje zvyky novým podmienkam. Museli sme obmedziť osobné stretnutia, zatvorili sa školy na všetkých stupňoch, vrátane vysokých škôl a univerzít. Výučba i prednášky prešli z prezenčnej formy vzdelávania na dištančnú. Nevýrobní pracovníci firiem a inštitúcií museli zostať doma na „home office“ a aj väčšina podujatí, seminárov a konferencií prešla do online priestoru.


Po vyše roku však našťastie svitá na lepšie časy a prísne pandemické opatrenia sa začínajú uvoľňovať. A ako sa vraví, všetko zlé je aj na niečo dobré! Pandémia nás naučila narábať s modernými technológiami, využívať početné aplikácie na komunikáciu prostredníctvom internetu a dokonca umožňujú početné zdieľanie videa a zvuku medzi desiatkami až stovkami účastníkov naraz.

Som veľmi rád, že sa tejto možnosti šírenia informácií a výmeny vzájomných skúseností ujalo aj Medzinárodné centrum vzdelávania INTERCEDU, ktorého osnovateľom je uznávaný slovenský podnikateľ, vedec a autor pentalógie Podnik a podnikanie – profesor Štefan Kassay. Jeho neústupná snaha prenášať vedecké poznatky do praxe a spájať produkčný proces s vedou je hnacím motorom idey spájania firiem, škôl a vedeckých inštitúcií. Dnešné Sympózium katedier je jednou z prvých takýchto aktivít pod hlavičkou novej inštitúcie INTERCEDU. Bolo mi cťou sa stať súčasťou tohto podujatia a viesť diskusiu medzi zástupcami univerzít, vedeckých inštitúcií, firiem aj diplomacie.


Som presvedčený, že pre budúcnosť vzdelávania a jeho skvalitnenie je nevyhnutné hľadať účinné a atraktívne formy vzdelávania, ktoré čo najlepšie odzrkadlia potreby spoločnosti i samotných študentov ako takých. Idea prepojenia vedy s praxou profesora Štefana Kassaya je jednou zo správnych ciest, na ktoré by sa malo vydať nielen súkromné, ale aj verejné školstvo.


Ing. Marek Trubač

špecialista na komunikáciu, protokol a etiketu

Comments


bottom of page