top of page

Hosť Štefana Kassaya: Ing. Ivan Štefanec, MBA, PhD.

Pezinok 22.9.2020. Profesor Štefan Kassay v relácii Hosť viedol diskusiu s europoslancom Ivanom Štefancom o inováciách, aktuálnych príležitostiach finančnej pomoci z eurofondov na digitalizáciu a automatizáciu. Nevynechala sa aj téma budúcnosti školstva a to na všetkých úrovniach - od základných škôl až po univerzity.

Ing. Ivan Štefanec. MBA, PhD. : Od roku 2014 zastupuje občanov Slovenskej republiky v druhom najväčšom demokratickom parlamente sveta. Jeho hlavným cieľom je, aby Slovensko bolo silným a sebavedomým partnerom v prosperujúcej a jednotnej Európe.


Žiaden región nie je v súčasnosti pre Slovensko dôležitejší ako krajiny bývalého Sovietskeho zväzu na východnej hranici Európskej únie. Od vyriešenia krízy na Ukrajine a jej zapojenia do európskeho obchodného priestoru priamo závisí naša bezpečnosť a prosperita. Ako náhradník v Delegácii pre vzťahy s krajinami Východného partnerstva sa spolu s kolegami snaží, aby občania Ukrajiny a ďalších postsovietskych štátov mohli, rovnako ako my, žiť v demokratických a prosperujúcich krajinách.


Obchodná výmena a spolupráca v obore nových technológií je podmienkou rozvoja ďalšieho rozvoja Európy. V súčasnosti nie je žiadna krajina sveta v týchto oblastiach tak aktívna ako Čína a jej bezprostredné okolie. História nás učí, že spolupráca je vždy pre obe strany výhodnejšia ako súperenie a s tovarom a informáciami sa aj do totalitnej krajiny dostáva povedomie o demokracii, ľudských právach a obchodnej etike. Svoje členstvo v Delegácii pre vzťahy s krajinami južnej Ázie využívam na upevňovanie týchto väzieb.


(zdroj:www.ivanstefanec.sk)

Comments


bottom of page