Fakty o výsledkoch vstupu vedeckého poznania do podnikateľskej praxe

Pezinok 9.6.2021.