top of page

Európska akadémia vied a umení, Salzburg

Pezinok 14.3.2024. Európsku akadémiu vied a umení (EAVU) založili roku 1990 Franz kardinál König, filozof prof. Nikolaus Lobkowicz a kardiochirurg prof. Felix Unger. Z expertného krúžku rezultovala kniha F. Ungera a K. Königa Predsa len máme budúcnosť. Prví dvaja zakladatelia sú už nebohí. Felix Unger bol až do roku 2020, teda plných 30 rokov, opakovane voleným prezidentom akadémie.F. Unger študoval vo Viedni, v USA pôsobil na troch klinikách, ako prvý v Európe transplantoval umelé srdce, v rokoch 1985 až 2011 bol prednostom Univerzitnej kardiochirurgickej kliniky v Salzburgu. Čestné doktoráty mu udelili v Tokiu, Budapešti a Temešvári. Bol vyznamenaný aj prezidentom SR a je členom Učenej spoločnosti Slovenska. Jeho starí rodičia mali domov v Trnave, starý otec sa podieľal na budovaní mosta cez Váh v Piešťanoch a otec navštevoval školu v Bratislave.


V roku 1995 navštívil F. Unger Bratislavu a podpísali sme Memorandum o spolupráci EAVU so Slovenskou akadémiou vied. Zo Slovenska mala Akadémia už vtedy niekoľko členov a po podpísaní memoranda sa proces prijímania urýchlil. Štefan Luby sa stal delegátom – vedúcim slovenskej členskej základne a je ním dodnes. Počet členov Akadémie zo Slovenska vrátane tých, čo nás už opustili, je 54, súčasne zo Slovenska bolo iniciované prijatie 6 zahraničných členov z ČR, Talianska, Číny a Nemecka, vrátane predsedu AV ČR J. Drahoša a prezidenta Humboldtovej nadácie H. Schwarza.


Akadémia má sedem tried, sú to humanity, medicína, umenie, prírodné vedy, spoločenské vedy – právo, ekonómia, technika a environment a svetové náboženstvá. Slovenská delegácia patrí v akadémii medzi najaktívnejšie. Na základe toho bol Š. Luby pozvaný za člena senátu EAVU a v rokoch 2010 – 2019 bol viceprezidentom Akadémie.Comments


bottom of page