top of page

Edičný rad RIADENIE v poľskej jazykovej mutácii dostupný v systéme Pay-per-Read

Pezinok 29.1.2021. Dni, mesiace i roky sa míňajú akoby kvadratickou rýchlosťou. Médiá každého druhu denne prinášajú správy seriózne i povážlivo klamlivé, zároveň však podnecujú aktivitu tvorivých osobností, ale v tom istom čase musia odolávať nečakaným prekvapeniam. Každý z nás pocítil dôsledky svetovej pandemickej krízy tvrdo zasahujúcej do života. Kde je záchranná brzda? Čo robiť, ak dôjde k pohrome? Obmedziť sa iba na pokus, posúdiť možnosti a potreby konania človeka, aby pohromu prežil, aby konal rozumne... Ale ako konať? Sme na prekvapujúcu krízu pripravení? Vieme, ako konať, aby sme neprivodili ešte väčšie pohromy? Pandémia!? To sú aj straty na životoch! Skutočnosťou je, že rapídne klesá výkonnosť ekonomiky a je nevyhnutné nielen sa nazdávať, ako ďalej, ale hlavne vedieť, ako konať a to na báze hlbokého a vecne ponímaného štúdia a nadobúdania kvalifikácie aj pragmatickými postupmi v živote a v pracovnom nasadení. Sú potrebné relevantné informácie a znalosti, je potrebná racionálna komunikácia a získavanie zručností i spôsobov rozhodovania znalostí aj zo svetového tezauru znalostí.

Napriek všetkému ale tvorivosť ľudí je neustála, prináša nové riešenia v každej sfére života. Naplno som to precítil po zredigovaní prvých devätnástich kníh v edičnom rade nazvanom RIADENIE. Rozhodol som sa preto v tejto sérii kníh o doplnenie nových poznatkov, ktoré som medzitým publikoval v slovenských článkoch a odborných publikáciách. Niektoré už boli čiastkovo publikované aj v poľských odborných časopisoch. Chcem tak edičným radom prispieť k vyššej aktuálnosti poznatkov, ktoré by v rámci edície RIADENIE mali tvoriť celok zhodný aj s očakávaním pravdepodobne väčšiny čitateľov. S prihliadnutím na potrebnú modernizáciu distribučných ciest a využívania nových informačno-komunikačných technológií pripravujem aj možnosť vstupu do špecifických systémov v podobe dištančného vzdelávania zo sumáru žiaducich nových prístupov a ich uplatnenia v edukácii a praxi riadenia, platných aj v postpandemickom období.


Po návratoch k nosným myšlienkam knižných publikácií a odborných článkov som došiel k záveru, že komplexný výukový plán si zaslúži aj novšie poznatky v oblasti metodológie a využití moderných systémov vzdelávania využiteľných práve z hľadiska celospoločenského, celoslovenského a medzinárodného diania.


Edičný rad RIADENIE v poľskom jazyku je dostupný online pomocou systému Pay-per-Read na webovom portáli http://www.kassaybooks.com/zarzadzanie

Comments


bottom of page