top of page

Disruptivní inovace pro stabilní budoucnost: 03/2024 Materiálové inženýrství

Praha / Pezinok 24.4.2024. Třetí díl našeho pojednání o disruptivních inovací, jako předpoklad pro zajištění stabilní budoucnosti, je věnován materiálovému inženýrství. Disciplíně, která se zabývá kompletním životním cyklem, a to od vývoje, přes výrobu, aplikace pro různé technologické a průmyslové účely až po ekologické zpracování či další zpracování v rámci udržitelnosti. Zahrnuje studium vlastností materiálů, struktury a procesů, ovlivňující jejich chování a vlastnosti. Cílem materiálového inženýrství pro konkrétní aplikace je nalézt a vytvořit materiály s požadovanými vlastnostmi, jako jsou pevnost, odolnost vůči opotřebení, tepelná vodivost, elektrická vodivost, odolnost vůči koroznímu působení apod. Tato disciplína je klíčová pro mnoho odvětví, včetně automobilového či leteckého průmyslu, elektroniky, zdravotnictví a mnoha dalších.Comments


bottom of page