top of page

Diktát času je nezadržateľný III.

Pezinok 19.10.2023. Reminiscencie významných osobností a ich spätosť s udalosťami dneška v prostredí kardinálnych zmien európskom komunikačnom priestore je podnadpis už tretej publikácie profesora Štefana Kassaya. V príhovore profesora Štefana Lubyho z publikácie sa vnímatelia dozvedia viac o tomto vydavateľskom počine autora. Profesor Štefan Kassay je známy svojimi literárnymi seriálmi. Hneď na začiatok si odhryzol veľké sústo – pentalógiu Podnik a podnikanie. Potom začrel do ďalších tém a dnes završuje svoju trilógiu Diktát času je nezadržateľný. Je to súbor tridsaťštyri rozhovorov na aktuálne témy s kompetentnými ľuďmi z vedy, vzdelávania, priemyslu, hospodárstva, zdravotníctva, informatiky, médií, cirkvi i politiky. Treba však povedať, že trilógie sa spravidla neplánujú. Sú výsledkom vývoja úspešného projektu a môžu prerásť aj do lógií vyššieho stupňa. A s takým projektom neúnavného literárneho tvorcu máme práve teraz do činenia. V mojej štúdii Guinnessova kniha SAV figuruje ako najproduktívnejší autor Vydavateľstva SAV – VEDA, kde vydal 55 titulov s rozsahom 17 800 strán.

Richard Smalley bol otcom nanotechnológií a spoluobjaviteľom fullerénov, veľkých uhlíkových molekúl v tvaru futbalovej lopty so šesťdesiatimi uhlíkovými atómami. Avšak svet sa netočí iba okolo nanotechnológií či futbalu, hoci niekedy sa mi zdá, že práve futbal zasahuje do nášho života viac, ako by bolo zdravé. Smalley bol však natoľko univerzálny mysliteľ, že svojho času stanovil desať hlavných problémov ľudstva na nastávajúcich päťdesiat rokov. Sú to energia, voda, potraviny, životné prostredie, chudoba, vojna a terorizmus, choroby, vzdelanie, demokracia a populácia. Je pozoruhodné, že hoci od jeho smrti neuplynulo päťdesiat ale iba sedemnásť rokov, máme z týchto problémov práve teraz na tácke, ak nepočítame vodu, všetkých desať. A čo sa týka vody, tam dnes problém nie je len v tom, že niektorí jej majú málo, ale hlavne v tom, že v dôsledku topenia polárnych ľadov jej budeme mať všetci čoskoro priveľa a zaplaví sa časť prímorských území, kde žije veľká časť ľudskej populácie, ktorá pred pár týždňami úplne nenápadne prekročila počet 8 miliárd ľudí. To čo nastane sa nazýva klimatická migrácia, voči ktorej je súčasná ekonomická migrácia slabým odvarom. Poukazujem na toto všetko, lebo rozhovory Štefana Kassaya sa tradične okrem špecifických slovenských tém dotýkajú aj všeľudských problémov. Konkrétne v III. zväzku nájdeme energiu, životné prostredie, choroby, vzdelanie aj demokraciu.

Mňa osobne upútali Ján Slezák a Július Rajčáni s novými poznatkami o terapii molekulárnym vodíkom a o virológii ochorenia COVID-19. V súvislosti so zápisom hranice Rímskej ríše – Dunajského limesu s dvoma slovenskými lokalitami do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO zaujme rozhovor s nestorom našich archeológov Alexandrom Ruttkayom. Nezadržateľnosť diktátu času spočíva v tom, že procesy a okolnosti nášho života sa v priebehu ostatných storočí neuveriteľne urýchlili. Napoleonove vojská víťazili vďaka svojim rýchlym pochodom, správy dopravovali kuriéri na koňoch. O dvesto rokov neskôr sa tovary a ľudia vrátane smrtonosných jadrových hlavíc prepravujú rýchlosťou niekoľko Machov a správy sa prenášajú až rýchlosťou svetla. Je to výsledok troch priemyselných revolúcií. V tejto súvislosti považujem za symptomatické, že podľa objavu troch laureátov Nobelovej ceny za rok 2011, S. Perlmuttera, B. P. Schmidta a A. G. Riessa, sa vesmír nielen rozpína, s čím sme sa zmierili už dávno, ale to rozpínanie sa navyše zrýchľuje.

Ako to všetko skončí? Bude posledným limitom našej existencie rýchlosť svetla? Myslím, že nie. Príroda už s nami stráca trpezlivosť a hlási sa čoraz väčšími kalamitami a katastrofami, pretože politické garnitúry, ktoré sú stále menej a menej kvalifikované, stratili schopnosť riadiť spoločnosť inak ako zajatci egoistického trhového mechanizmu. A v rámci neho sa problémy človeka vyriešiť nedajú. Naša nádej spočíva v intelektuálnych elitách, ktoré sa musia prebudiť zo súčasnej letargie a ohŕňania nosom nad politikou. Jedným z ich buditeľov je Štefan Kassay.

コメント


bottom of page