top of page

Digitalizácia, umelá inteligencia a spoločenský dopad

Pezinok 15.1.2024. Spoločnosť INTERCEDU so sídlom v Pezinku uzavrela roku 2023 Memorandum o spolupráci s Európskou akadémiou vied a umení (EAVU) so sídlom v Salzburgu. Jeho cieľom je podpora vedy, umenia, mimoškolského vzdelávania, popularizácie vedy a publikačnej činnosti. EAVU zriadila v novom funkčnom období svojho prezídia (2020 – 2025) viaceré expertné skupiny, ktoré vypracovali dokumenty ďalšieho rozvoja v oblasti:

▪ vzdelávania, výskumu a inovácií,

▪ digitalizácie, umelej inteligencie a ich spoločenských dôsledkov,

▪ environmentu, klímy a energie.Druhý z týchto dokumentov uverejňujeme v súlade so vzájomnými záväzkami vyplývajúcimi z uvedeného Memoranda. Správa má 15 strán a je vhodná pre laickú verejnosť na oboznámenie sa so základnými aspektami umelej inteligencie, ale aj pre odborníkov, pretože vo sfére umelej inteligencie upozorňuje na nové horizonty. Popri klasických oblastiach ako medicína, technické vedy, robotika a inteligentné domácnosti sa upozorňuje na potenciál UI v kultúre a kultúrnom dedičstve.


댓글


bottom of page