top of page

Dialóg dvoch profesorov o budúcnosti

Pezinok 9.7.2020. Od slávnostného dňa udelenia čestného doktorátu profesorovi Štefanovi Kassayovi na Katolíckej univerzite v Ružomberku uplynulo iba zopár dní. Dnes si slávnostné chvíle pripomenul počas diskusie s profesorom Jánom Košturiakom, dlhoročným spolupracovníkom a spolupracovníkom za lepšiu budúcnosť.

V úsilí o prienik nových poznatkov do študijných procesov sa v rozhovore zahĺbili obaja profesori a zhodli sa na potrebe prekonávania súčasných hraníc zaužívaných výučbových procesov novými technikami, najmä dištančným vzdelávaním. Iba proces, ktorý má praktické a reálne použitie dnes prežije. Po doposiaľ najtvrdšej skúške vytrvalosti koronavírus ukázal smerovanie najbližších dní. Už dnes je všetkým jasné, že nastúpil ekonomický realizmus, kde nepotrebné zaniká, zavádzanie a klamstvo sa rozplýva ako ranná hmla.


Niekoľkohodinový rozhovor viedol k určitým záverom, ktorých zmyslom je priama aplikácia verifikovaných metód uplatnených v riadení či už korporácii alebo v podnikoch. Tu je potrebné implementovať iba systémy s progresívnou predikciou konkrétnych výsledkov, čas na experimentovanie uplynul. Práve nové formy štúdia, ktoré sú flexibilné nám ukazujú ako by mala moderná univerzita fungovať.


V závere tejto rozpravy obaja aktéri sa zhodli na tom, že bude užitočné nájsť spôsob informovanosti o konkrétnych pripravovaných zámeroch a aplikáciách princípov doteraz realizovaných systémov aj do oblastí decíznej sféry. V súčasnej dobe uvedený informačný kanál absentuje, čo vyvoláva skreslené pohľady na reálne potreby reinžinieringu výučbových procesov.


Tento rozhovor vo vzťahu k aktuálnej realite priniesol isté zviditeľnenie úloh, ktoré podľa názorov dvoch profesorov sú už dnes uskutočniteľné a najmä aplikovateľné vo viacerých typoch univerzít.


Profesor Kassay venoval každému členovi študijnej skupiny profesora Jána Košturiaka novú publikáciu Bližšie k životu spolu s osobným venovaním a poďakovaním za vytváranie nových hodnôt aj v rámci štúdia.

Comments


bottom of page