top of page

Autobiografická výpoveď o kontinuite života, o kariére a medziľudských vzťahoch profesora Kassaya

Pezinok 15.6.2020. „Profesor Štefan Kassay je v tom najlepšom zmysle slova človekom zvedavým, zdravo nespokojným a náročným na seba aj svoje okolie. Kladie si množstvo otázok o existencii človeka, o zmysle nášho bytia, o fungovaní sociálno-politicko-ekonomických systémov celého sveta. Takto ho vnímam ja, pretože s ním spolupracujem už dlhé roky. Vždy som obdivovala jeho pracovitosť, húževnatosť, nadšenie pre prácu a tiež vytrvalosť. Obdivujem jeho sebadisciplínu a túžbu odovzdať širokej verejnosti a mladej generácii čo najviac z toho, čo ho život naučil,“ prihovára sa čitateľom na obálke novej publikácie profesora Štefana Kassaya riaditeľka Divízie ľudských zdrojov I.D.C. Holding, a.s. Ing. Darina Pápayová.

Nová publikácia je v procese výroby v tlačiarni, koncom mesiaca bude uvedená do knižného sveta medzi čitateľov. Po prvýkrát aj prostredníctvom elektronickej verzie cez systém Pay Per Read na multimediálnom portáli www.kassaybooks.com . Značka Kassay je zárukou prierezovosti žánrov počnúc od psychológie, cez sociálny prístup k zamestnancom, vedecký pohľad na skutočnosť a vizionársky pohľad do budúcnosti. Vnímateľov neprekvapí pohľad na veci triezvou optikou s nadhľadom ponad prostredie zamorené dezinformáciami útočiacimi z každej svetovej strany. Nie je tajomstvom, že tvorivý proces publikácie tak, ako aj všetkých nás zasiahol koronavírus. Tesne pred dopísaním sa situácia radikálne zmenila, čo sa odrazilo aj na dejovej línii a následný zvrat života na planéte vplyvom neviditeľného nepriateľa je citeľný v druhej polovici publikácie.

Nastáva ekonomický realizmus. Všetko, čo má reálny základ a potrebu prežiť, to aj prežije. Nafúknuté grafy rastu spľasli sťa detské balóniky po vyprchaní akoby rajského plynu, ktorý nás omámil na dlhé roky. Neviditeľný vírus nám otvoril oči. Planéta si vydýchla a nabrala iný azimut spolu s našimi životmi. Profesor Kassay hľadí do budúcnosti, a to nielen prázdnymi frázami alebo štatistickou predikciou. Ponúka recept ! A nielen to. Ponúka aj spôsob, ako získať ingrediencie do receptu prežitia budúcnosti.

Po prvý krát publikačná tvorba vedca, ktorého životným mottom sú materiálne i duševné produkty zhmotnené vo forme hmatateľných a viditeľných výstupov, sa zaoberá aj problematikou viery v rozmere aplikácie v univerzitnom prostredí a v medziľudských vzťahoch. Akoby v chemickom laboratóriu s citom mieša jednotlivé témy vyúsťujúce do zamyslenia sa nad súčasnou dobou aj formou duchovnej retrospektívy vzťahov človeka k človeku. Aj preto publikácia právom nesie názov Bližšie k životu. K nekonečným možnostiam, ktoré život ponúka, po uchopení šance žiť lepšie v rozmere ľudskom i duchovnom.

Publikáciu nie je možné čítať jedným dychom. Čítanie tohto diela si vyžaduje od čitateľa otvorenú myseľ, ale aj istý stupeň absolvovanej životnej empírie, ktorá umožní postupné absorbovanie myšlienok autora. V konečnom dôsledku záleží len od nás samých, ako si na otázky autora zodpovieme vo svojom vnútri a či aj prostredníctvom tejto knihy nájdeme svoj správny postoj a cestu k životu.

Comments


bottom of page