top of page

Audiencia prezidenta INTERCEDU profesora Štefana Kassaya u štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR

Bratislava 3.5.2023. Stretnutie prezidenta INTERCEDU, a.s. profesora Štefana Kassaya so štátnym tajomníkom Michalom Fedákom za prítomnosti Marcela Vysockého, riaditeľa odboru vysokoškolského vzdelávania MŠVVaŠ SR prebehlo vo vzájomnom pochopení. V trojici sa rozvinula diskusia o význame a perspektívach INTERCEDU, a.s. Po zhliadnutí audiovizuálnych artefaktov približujúcich súčasný stav a diskutovali o význame načrtnutých perspektív v súčasnom informačno-komunikačnom prostredí zameranom na spojenie vedy a praxe v šiestich sekciách štruktúry INTERCEDU. Prísľubom nových príležitostí sú predovšetkým, mimoriadne výsledky zahraničných vedecko-výskumných inštitúcií. V tomto úsilí sprístupňujú zvlášť významné vynálezy a objavy, osobitne v sekcii zdravotníctva a civilnej bezpečnosti. Na túto tému prebehla aj medzinárodná konferencia: https://www.intercedu.com/1st-conference-of-European-Academy-for-Molecular-Hydrogen-Research-in-Biomedicine-Hydrogen-for-Biomedicine-course .

Michal Fedák a profesor Štefan Kassay


Následné doplňujúce informácie a tiež aj publikácie Cesta k názorovému zjednoteniu efektívneho vzdelávania a knihy Kocky sú hodené sa niesli vo vzájomnom pochopení a náčrte možných perspektív prostredníctvom zahraničných kontaktov aj v úsilí o prispení INTERCEDU, a.s. a možnostiach bližšej spolupráce so špičkovými, medzinárodne uznávanými inštitúciami v šírení znalostní prostredníctvom multimediálneho portálu a sympózií. Záver rozhovoru vyústil do úvahy, či by nebolo vhodné usporiadať aj online besedu so zapojením sa aj ďalších inštitúcii a ponúkaných možnostiach na pracovisku INTERCEDU, a.s.

Comments


bottom of page