top of page

Ambície mladých

Pezinok 13.10.2020. Na nedávnom festivale Inovácii - Inofeste vo Vrábloch sa ukázal veľký potenciál mladých inovátorov a to z rôznych oblastí. S festivalom bola spojená aj výzva 73 podnikateľov Vláde SR - Posledná šanca pre Slovensko. Vytvorenie inovatívneho prostredia v spoločnosti poskytne zaujímavé pracovné pozície pre schopných študentov na Slovensku, ktorí za nimi nebudú musieť odchádzať do zahraničia, naopak mnohí sa vrátia naspäť do vlasti. Implicitne to povedie aj k záujmu o vysokoškolské vzdelanie s vyššou pridanou hodnotou. Tvorba poznatkov a know-how navyše nevyžaduje ani zďaleka takú dopravnú a energetickú infraštruktúru ako extenzívny nárast výroby a ušetrené prostriedky bude možné využiť na skvalitnenie iných oblastí verejného života.


V rozhovoroch s vystavovateľmi na festivale inovácii vznikla idea poskytnúť mediálny priestor mladým podnikateľom a inovátorom v rámci relácie Laboratórium života prostredníctvom multimediálneho portálu www.kassay.eu. Cieľom je priblížiť širokej verejnosti portfólio činností podnikateľov pre zlepšovanie kvality života človeka týkajúce sa rôznych oblastí inovácii.


Ako prvý z novej série audiovizuálnych záznamov na tému inovácie sa s profesorom Štefanom Kassayom zhorával Ing. Radoslav Jízdný z firmy RH-Bike Projekt. Dnešnými hosťami boli Mgr. Peter Ballon, PhD. z podniku Švec Group a Ing. Jozef Kosa z podniku Sféra,a.s.

Mgr. Peter Ballon, PhD., Švec Group

Ing. Jozef Kosa, Sféra,a.s.


Súčasťou rozhovor bolo aj poďakovanie sa za iniciatívu v oblasti inovácii a odovzdanie pamätnej plakety Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania.

Comments


bottom of page