top of page

Aby bôľ a nešťastie nás zďaleka obchádzali. Príspevok INTERCEDU do dní jasnozrivých a šťastných!

Pezinok 16.5.2024.


Atentát! Pokus vziať život jednému z najvyšších predstaviteľov vlády SR!

Smutná a šokujúca udalosť! Otriasla celým Slovenskom! Vybudila komentáre zo zahraničia, a bohužiaľ sa navždy zapíše do našej novodobej histórie. Útok na jedného z najvyšších ústavných predstaviteľov sa odohráva v čase, kedy človek nepozná človeka! Nenávisť srší okolo nás, priamo sa nás dotýka! Dokonca v mojich príhovoroch a rozhovoroch s hosťami relácie, hoci kladiem na prvé miesto morálne a etické princípy a pomoc ľuďom, ktorí sú v núdzi, pociťujem aj nedôveru. Rastie strach a obavy z budúcnosti. Ľudská zloba sa zakoreňuje hlboko v rodinách, ktoré kvôli odlišnosti politických názorov stratili schopnosť medzi sebou slušne komunikovať. Hnev a nespokojnosť však nesídlia iba v ľuďoch, sú citeľné i v spoločensko- politickom prostredí. Stretávam sa s tým na každom kroku!

V mojich odborných publikáciách apelujem na zvyšovanie pracovnej výkonnosti pri súčasnej pozornosti voči zamestnancom a spolupracovníkom, o zvyšovanie kultúry práce a pracovnú hygienu. Kladiem dôraz na komunikáciu, na dobré slovo a dôveru. Ak zlyhá komunikácia, ak medziľudský dialóg má podobu iba osobných urážok a vulgarizmov, dokonca želajúci druhému to najhoršie ľudské utrpenie, potom čo nás oprávňuje k tomu nazývať sa uvedomelou a vyspelou spoločnosťou? Na jednej strane chceme užívať najnovšie technologické výdobytky, na strane druhej sme zapredali ľudskú dôstojnosť a pochovali ešte do nedávna jestvujúce morálne zábrany, ktoré zabezpečili vzájomný rešpekt a porozumenie. Stojí ešte kameň na kameni?


Urobme všetko, aby sme sa zobúdzali sa do nového rána s dobrými úmyslami a predsavzatiami. Aby sme sa konečne prinútili rozjímať nad životmi vlastnými, nad tým, aké Slovensko chceme zanechať svojim potomkom! Aby sme boli vyrovnaní, aby sme mali jasné zacielenie nášho života a životných perspektív aj našich detí, aby sme sa vedeli postarať o našich rodičov. Aby sme rešpektovali základné ľudské hodnoty, a boli sme vyspelá a hrdá spoločnosť, ktorá si rovnako cení každý jeden ľudský život aj v prípade odlišnosti názorov! Aby sa nikdy nestal taký hrozný počin, ktorého sme v dnešných dňoch svedkami!


Zaprajme nášmu premiérovi skoré uzdravenie a realizáciu krokov, ktoré povedú k želaniam hodným vyspelej spoločnosti a nadobudnutie vážnosti vo svete.

Comments


bottom of page