top of page

Bližšie k životu

Pezinok 22.3.2020. Vydavateľstvo Professor, s.r.o. v týchto dňoch pripravuje novú publikáciu profesora Štefana Kassaya s názvom Bližšie k životu, ktorá integruje poznatky viacerých vedných disciplín, konfrontuje, prehodnocuje, nazerá na rozvoj v perspektíve budúcich rokov, pri súčasnej reakcii na aktuálne problémy.

Štefan Kassay od detstva spoznával život - vyrobil si svoj prvý bicykel a cez poštové známky spoznával svet. Ohmatával život rukami sústružníka aj hlavou inžiniera, doktora filozofie a profesora. Prečítal a napísal množstvo kníh, robil rozhovory so stovkami významných osobností. Nehodnotil ich, nepodsúval im svoje názory na život - iba počúval a dostával sa tak bližšie k životu. Empatia a počúvanie sú dôležité pri spoznávaní života osobnosti. Aj rany, ktoré človek občas dostane. „Štefan Kassay sa snažil pochopiť svet a tak odvážne otváral dvere do rôznych komnát poznania“, píše v knihe vo svojom príhovore k čitateľom profesor Ján Košturiak, dlhoročný autorov priateľ a inšpirátor. Stojí ale za úsilie poznať aj jeho dávnejšie úvahy v ekonomických a iných odborných časopisoch, ktoré korešpondujú a s jeho súčasným presadzovaným názorom v živote, súkromí a to aj v širšom, spoločenskom rámci v pozícii dlhoročného externého ekonomického diplomata.


Profesor Štefan Kassay aj v tejto knihe o živote, nadväzne na jeho vo svete uznávané vedecké monografie zamerané hlavne na riadenie podnikov a podnikanie, pokračuje: „Opytujem sa sám seba, i celého sveta, či ide o dobro pre život, ak vedome ničíme zemeguľu len preto, aby sme mali aj to, čo nepotrebujeme? Predsa nie všetko, čo pozorujeme okolo seba, ako konanie človeka, si zaslúži chválu. Treba si totiž uvedomiť, že aj zradné konanie a faloš neprajníkov, nekompromisná kritika bývajú akcelerátorom naštartovaného motora generujúceho nové idey a znásobujúceho odhodlanie presadiť hoci aj zdanlivo fantazírujúci názor, aj keby autorovi hrozila gilotína. Navyše, reálny život prináša aj trpké chvíle“, pokračuje autor: „pre tých, ktorí síce majú odvahu verejne vysloviť inú predstavu, ako je očakávaná, alebo nedajbože donekonečna opakovaný a nie celkom primeraný zafixovaný názor z učebníc minulých desaťročí, čo nie je práve prijateľné vo vzťahu k existujúcemu spoločenskému vedomiu“. Výrečná je v Kassayovej knihe konkretizovaná úvaha o človeku všeobecne, ale s hlbokým citom: „Každý, kto pri nejakej životnej príležitosti alebo pri dosiahnutí svojich predsavzatí, ďakuje, alebo želá inému človeku - priateľovi, manželke, životnej partnerke, človeku, ktorého miluje, za jeho úprimnosť a obetavosť, zrejme vychádza zo svojich vlastných hodnôt. Pre niekoho veľmi blízkeho prirodzeným očakávaním je vinš spätý s láskou a spokojnosťou. Pre iného to môžu byť očakávania, či predstavy gratulácií od známych, či vysoko postavených gratulantov k úspechu, t.j. k veľkej hromade peňazí, alebo túžbe za stoličkou veľkého šéfa, či dokonca aj mocipána, vládcu nad každým a všetkým, prírodu nevynímajúc. Ale môže to byť aj vládnutie rozumom, vládnutie nerešpektovaním názoru iných, sebapýchou, tvrdohlavosťou, spurnosťou. Nikto, ani ten najerudovanejší mysliteľ by sa nemal ponížiť k tvrdohlavému presadzovaniu „nemenných právd“. Nič také, žiadna večná pravda ale neexistuje a to ani nemusíme sa utiekať k obhajobe neobvyklých názorov odvolávaním sa na uznávané princípy“. Teda - je niečo na tom zlé, „ak hovoríme a presadzujeme tzv. ekonomizáciu človeka? Čo iné sa tu dnes pred našimi očami a tiež aj vlastným pričinením odohráva? Je to zápas o ekonomiku? Ale rozlišujme. O akú ekonomiku? Alebo, ak sa to niekomu pri výraze ekonomizácia človeka páči viac, o prosperitu, o peniaze? O vytvorenie nových hodnôt, alebo poniektorým aj o defraudáciu, či úlovok pre vlastné vrecko“, píše autor, doktor ekonomických vied, Štefan Kassay.


To všetko, čo prežívame aj v týchto dňoch pri zasiahnutí nečakaného blesku v podobe koronavírusu, predznamenáva novú etapu žitia ľudského spoločenstva. Strach o vlastný život vracia človeka k sebaspytovaniu. Mnohí sa zamýšľajú neraz aj nad tým, ako žili a čo ešte môžu urobiť, aby posplácali ľudstvu svoje dlžoby spôsobené sebectvom, nespravodlivosťou a žitím na úkor iných, ktorí toho až tak veľa nemali.


Na záver predstavenia nového diela Štefana Kassaya hodno ešte uviesť: Ostáva v nádeji, že aspoň trochu by svojim obsahom mohla prispieť aj kniha Bližšie k životu, ktorú autor, možno dúfať, nie poslednú, ktorú na podporu viery v dobro a správnosť žitia napísal.

bottom of page