top of page

Dotiahneme to až po univerzitu ...

Samarkand 23.2.2020. Externý ekonomický diplomat, vedúci ekonomicko–diplomatickej misie v Uzbekistane profesor Štefan Kassay sa pri nedeľňajšom vycestovaní za pamiatkami Samarkandu pozhováral so slovenkou, Luciou Ščipovou o jej cieľoch a predsavzatiach, o jej láske k deťom, rodine a súhre s manželom pri spoločnom napredovaní v živote.

Lucia Ščipová


„Som učiteľka a spolu s mojim manželom, Lazizom Rakhmatom, ktorý je Uzbek, sme založili súkromnú základnú školu v Uzbekistane, v Samarkande. Naším cieľom je zmeniť vzdelávací systém v Uzbekistane, a to novými metódami, ktoré sa zameriavajú viacej na myslenie deti a ich emocionálny vývin. Mám skúsenosti ako učiteľka, avšak školu v cudzine sme s manželom zakladali v zahraničí. Máme svoju ideu. Začali sme so vzdelávaním deti od predškolského veku do deviateho ročníka. Na úvod sme zápasili s nedostatkom priestorov, avšak hneď od začiatku sa ukázal veľký záujem zo strany rodičov. To bol dobrý predpoklad, že škola sa rozbehne, a tak sme otvorili ďalšiu školu na inom mieste. Dnes máme už 300 žiakov. Chceli by sme zmeniť školský systém, ktorý je tu ešte trošku zastaralý. Chceme, aby deti neštudovali pre známky, pre rodičov, zo strachu, ale, preto, že oni sa chcú učiť z vlastného záujmu. Učitelia neukazujú deťom, čo a ako robiť, ale navigujú ich ako a kde získať informáciu a ako túto informáciu aplikovať v praxi. Učiť deti rozmýšľať. U nás to funguje,“ zdôrazňuje Lucia Ščipová.

Ing. Miroslav Buch, Lucia Ščipová, Laziz Rakhmatov


„Na otázku či týchto mladých ambicióznych učiteľov, či ich škola uživí, bola odpoveď plná presvedčenia. Dúfame, veríme, že ak budeme poskytovať kvalitné vzdelanie, tak to bude aj finančne perspektívne pre nás. Naše súčasné príjmy nie sú veľké, takže sa musíme uskromniť. Úspory z minulej práce v zahraničí sú dnes našimi investíciami. Máme jasne vykreslenú perspektívu. Hlavným iniciátorom je môj manžel. Chceli by sme to dotiahnuť až na úroveň otvorenia univerzity. Veríme, že systematickou prácou to môžeme dosiahnuť, ozrejmuje svoje plány“, Lucia Ščipová.


Slova sa ujal manžel, Laziz Rakhmatov. „Máme dostatok skúseností. Už v Anglicku sme pracovali ako učitelia. Ja sám som pedagóg, študoval som psychológiu, sociológiu. Som členom britskej asociácie neurovedy.“


„Ešte by som chcel povedať pár slov na adresu pána profesora. Ľudia, ako vy, pán profesor sú zdrojom mojej motivácie. Moja manželka hovorí, že som hyperaktívny a mám príliš mnoho plánov ideí i záujmov. Ale keď vidím ľudí, ako ste vy, vo vašom veku ešte stále športovo aktívny, publikujete knihy, zaoberáte sa vedou, podnikaním a veľa cestujete. Veľmi rad by som predstavil takých ľudí naším deťom v škole. Ďakujeme Vám veľmi pekne pán profesor, bolo nám veľkou cťou Vás spoznať“, končí sa rozhovor, ktorý tak veľa napovedá, pokiaľ to láske k deťom, rodine a súhre manželov, ktorých spolupráca vyznieva v jednotnej tónine.

bottom of page