top of page

Prezentácia profesora Štefana Kassaya na Univerzite svetového hospodárstva a diplomacie

Taškent 25.2.2020. Na pôde Univerzity svetového hospodárstva a diplomacie v Taškente zriadenej Ministerstvom zahraničných vecí Uzbeckej republiky profesor Štefan Kassay, Ing. Miroslav Buch, riaditeľ divízie stratégie výroby I.D.C. Holding, a.s. a mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Uzbeckej republike JUDr. Ján Bóry prezentovali excelentné duševné produkty zo Slovenska. Projekt Spoločnej európskej produkčnej platformy zameraný na rozvíjajúce sa svetové ekonomiky má vysoký potenciál pre aplikáciu na univerzitách na báze multimediálnej platformy v podobe univerzitných modulov. Výhodou moderného vzdelávania formou digitálnych médii je flexibilnosť a aktualizácia dát v reálnom čase, čo potvrdili aj vedeckí pracovníci a profesorský zbor z univerzity.

Prezentácia univerzitného modulu v praxi


Prezentácia duševných a materiálnych produktov vzbudila záujem zúčastnených natoľko, že sa rozprúdila interaktívna diskusia, v ktorej každý účastník sa mal možnosť spýtať priamo otázky súvisiace s progresívnym vzdelávaním, ďalej s riadením podniku, podnikateľským prostredím európskej únie a diskutujúci sa nevyhli ani aktuálnym otázkam o výstupe Veľkej Británie z európskeho spoločenstva pohľadom podnikateľov. Prítomných zaujali aj výsledky za obdobie dvadsať rokov aplikácie vedeckých metód v podniku svetovej triedy a to najmä z oblasti riadenia a stratégie, informatizácie a digitalizácie výrobných procesov a v neposlednom rade aj o starostlivosť o zamestnancov, čo zohráva dôležitú úlohu pri budovaní prosperujúceho a stabilného podniku.

Zástupcovia univerzity prejavili záujem o editáciu a následné elektronické vydanie publikácii edičného radu RIADENIE v uzbeckom jazyku


Profesor Štefan Kassay v závere diskusie odovzdal pamätné medaile Nadácie na podporu vedy a vzdelávania prorektorovi medzinárodných vzťahov Univerzity svetového hospodárstva a diplomacie Saidmukhtarovi Saidkasimovi a Alimu Mukhitdinovi, riaditeľovi odboru medzinárodnej spolupráce. Zároveň univerzite profesor Kassay daroval 50 pentalógii Podnik a podnikanie v anglickom jazyku určenej na interné štúdium pre univerzitnú knižnicu.


Z prezentácie pripravujeme rozsiahlejšiu audiovizuálnu reportáž, ktorá bude spracovaná na multimediálnom portáli www.kassay.eu.

bottom of page