top of page

Pilotný projekt Spoločnej európskej produkčnej platformy pre centrálnu Áziu

Taškent 24.2.2020. Profesor Štefan Kassay, Ing. Miroslav Buch a JUDr. Ján Bóry, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Uzbekistane rokovali počas dnešného dňa o možnostiach rozšíriť projekt Pay per Read pre univerzity v elektronickej forme. Oblasť pôsobenia pána veľvyslanca zahŕňa okolité štáty Tadžikistan a Turkménistan, kde by aplikácia platformy vzhľadom na zastrešenie ekonomickým diplomatom bola realizovateľná v krátkom čase. Priamo na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v Taškente bolo odskúšané webové rozhranie naprogramované na mieru pre Univerzitu svetového hospodárstva a diplomacie. Systém je spustený na cloudovej aplikácii poskytovateľa redakčných systémov Wix s komunikačnou nadstavbou PDF Reader, ktorý študentom v ruskom jazyku poskytuje plnohodnotné prehliadanie učebnej látky s možnosťou zoradenie, uloženia alebo priamej citácie z diel.

Skúšobná prevádzka prebehla podľa očakávaní, čo je dôkazom univerzálnosti systému, ktorý dokáže pracovať vo viacerých jazykoch, vrátane azbuky a je bezpečne zapuzdrený bez možnosti kybernetického útoku v každom zariadení pripojenom na internet v Uzbekistane odhliadnuc od operátora pripojenia na internet. Úspešnosť aplikácie sa naostro potvrdí v nasledujúcich hodinách počas prezentácie priamo na univerzitnom prostredí.

bottom of page