top of page

Ocenenie Nadáciou profesora Štefana Kassaya

Pezinok 19.2.2020. Podpora vedy a vzdelávania je dôležitou úlohou súčasného rozvoja v rámci globálneho úsilia. Okrem príslušných inštitúcii, ktoré sa týmto obsahom profesionálne zaoberajú nachádzame mnohé osobnosti zaoberajúce sa spomínanou oblasťou jednak z podnikateľskej sféry, dokonca i odborníkov štátnej správy. Na základe dlhoročnej spolupráce súčasných štátnych tajomníkov zo sektora školstva a hospodárstva Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania rozhodla o ocenení Zlatou medailou dvoch štátnych tajomníkov.

Medaily si prevzali od profesora Štefana Kassaya, prezidenta Nadácie na podporu vedy a vzdelávania štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD., za systematickú spoluprácu a podporu edukačných projektov vzdelávania na podnikovej a diplomatickej úrovni, v rámci medzinárodnej spolupráce a presadzovania progresívnych myšlienok a odborných elaborátov v záujme skvalitňovania školstva, spolupráce s praxou, aktívnu účasť na významných sympóziách, konferenciách a šírení dobrého mena Slovenskej republiky.

„Veľmi si vážim Vaše ocenenie, je to prvé ocenenie pre mňa zo Slovenska“, hovorí Oľga Nachtmannová.

Ing. Rastislav Chovanec, PhD., štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, zlatú medailu Nadácie na podporu vedy a vzdelávania si prebral za systematickú spoluprácu s produkčnými podnikmi v rámci automatizácie, digitalizácie, robotizácie a ďalších progresívnych aplikácii, presadzovaním nových poznatkov na významných európskych fórach, aktívnu účasť na významných sympóziách, konferenciách a šírení dobrého mena Slovenskej republiky.

„Ďakujem pán profesor, ja si ocenenie vážim, nestáva sa často, aby ľudia, ktorí sú v politike boli oceňovaní, väčšinou sa hľadajú chyby, čo robíme zle, myslím si však, že aj toto ocenenie naznačuje, že sa nám podarili niektoré veci urobiť aj správne“, konštatoval Rastislav Chovanec.


V ďalšej diskusii sa rozprúdila debata o spoločenskej problematike a riešení výziev v školstve a hospodárstve, čo načrtlo aj mnohé inšpirácie z preberaných oblastí.


Obaja štátni tajomníci s profesorom Štefanom Kassayom a výrobným podnikom I.D.C. Holding, a.s., spoluracujú už viacero rokov a pri každom stretnutí išlo o diskusiu o progresívnych kompozíciách možností blízkeho obdobia a o implementáciu postupov, ktoré zúčastnené strany navrhujú a ktoré sa im javia efektívne.

 

V krátkom čase redakcia Professor, s.r.o. pripravuje výber niekoľkých audiovizuálnych postrehov z predmetnej diskusie.

bottom of page