top of page

Podnikateľská univerzita 2020 s kamerou

Sereď 12.2.2020. Nie je zvykom, aby spoluvlastník nadnárodnej korporácie sa zhostil osobne aj funkcie reportéra a archivára udalostí spätých s výrobným podnikom. Profesora Štefana Kassaya už študenti poznajú nielen ako vynikajúceho manažéra, pedagóga, inovátora či ekonomického diplomata, priamo počas Podnikateľskej univerzity s tímom vydavateľstva Professor, s.r.o. monitoruje udalosti, postrehy, názory i pripomienky zúčastnených, ktoré vedecky spracováva do oblasti informačno-komunikačných nástrojov. Tento neštandardný krok sa osvedčil pri získavaní nových poznatkov a informácii priamo počas výučby, prípadne brainstormingu na aktuálne témy z oblasti marketingu a komunikácie. Práve živé laboratórium názorov je kľúčovým vzorcom pre tvorbu nových prvkov vedeckého projektu Spoločnej európskej produkčnej platformy, kam model Podnikateľskej univerzity v rámci svojho inovatívneho prístupu k získavaniu vedomostí priamo z praxe už neodmysliteľne patrí.

Krátke strihové video moniturujúce priebeh tretieho ročníka Podnikateľskej univerzity v produkčnom podniku za účasti najvyšších predstaviteľov I.D.C. Holding, a.s. počas dvojdňového štúdia zacieleného na oblasť obchodu a marketingu


Konfrontácia názorov a poznatkov posúva všetkých zúčastnených do novej role uvažovania nad preberanými témami a prirodzene poskytuje priestor na zamyslenie a prehodnotenie podnikateľských modelov študentov univerzity. Profesor Štefan Kassay, profesor Ján Košturiak, Ing. Pavol Kovačič a dizajnér Ing. arch. Patrik Paul je štvorica osobností, ktoré garantujú multiúrovňový obsah tém počas dvoch dní štúdia oblasti obchodu a marketingu o nové poznatky overené v praxi. Téza profilovania úspešného podniku na základe výsledkov a pozitívnych skúseností z podnikania je dnes už základným stavebným prvkom ekonomického vzorca moderného podnikania, ktorý ponúka Podnikateľská univerzita.


Profesor Kassay pri tejto príležitosti študentom na pripomenutie si spoločných chvíľ odovzdal osobne pamätné medaile, ktoré v mysliach účastníkov aj v budúcnosti pripomenú príjemne strávené chvíle v spoločnosti osobností deliacich sa o svoj úspech s ostatnými podnikateľmi.

bottom of page