top of page

Deň Ruského diplomata 2020

Bratislava 14.2.2020. Deň Ruského diplomata je sviatkom všetkých diplomatických pracovníkov Ruskej federácie, ktorý sa každoročne v Rusku oslavuje 10. februára. Dátum sa historicky viaže na otvorenie prvého ruského oddelenia zahraničnej politiky z roku 1549.

J.E. Alexej Leonidovič Fedotov, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike sa prítomným prihovoril v úvode slávnostného aktu pripomenutia si Dňa ruského diplomata


„Diplomacia tradične zohráva pri vykonávaní zahraničnej politiky Ruskej federácii kľúčovú úlohu, obhajuje ruské národné záujmy a významne prispieva k zabezpečeniu stability a bezpečnosti vo svete. Vlastenectvo, vysoká profesionalita a intelektuálny potenciál diplomatov Ruskej federácie prispievajú k posilneniu medzinárodnej autority a vplyvu Ruska a vytvárajú priaznivé podmienky pre ďalší sociálno-ekonomický rast,“ prihovoril sa prítomným J.E. Alexej Leonidovič Fedotov, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike.


Počas osláv Dňa diplomatických pracovníkov Zastupiteľský úrad pozýva na stretnutie významné osobnosti z oblasti medzinárodnej politiky, ekonomických diplomatov, predstaviteľov politických strán, zástupcov federálnych a vládnych agentúr a podnikateľov činných v Ruskej federácii. Naskytá sa tu jedinečná príležitosť aj pre ocenenie zamestnancov v diplomatických službách. Medzinárodná diplomacia významne prispieva k posilneniu mieru, riešeniu naliehavých regionálnych a globálnych problémov ak rozvoju spolupráce so zahraničnými partnermi.

bottom of page